DIT-konferansen arrangeres for fjerde gang 16. juni. DIT står for design, innovasjon og teknologi.  Med DIT-konferansen ønsker vi å løfte samtalen om et universelt utformet samfunn til det neste nivået. Vi ser fram til interessante presentasjoner, caser og samtaler og møter mellom miljøer som vanligvis ikke kommer sammen.

Årets tema er inkluderende innovasjon. Vi spør: Hvordan gjøre innovasjon mer inkluderende, fra idé til sluttprodukt? Og hvordan er mangfold et gode for innovasjon?

Vi er glade for at innledere fra Vipps, Funka, Sunnaas, Aker Solutions, DOGA, EGGS Design, Microsoft, Independence Gear og Kommunal- og moderinseringsdepartementet stiller med sin innsikt og erfaringer på temaet.

Samtalen rundt tilgjengelighet for funksjonshemmede er ofte negativt ladet. Mange har inntrykk av at dette først og fremst er noe som begrenser fordi boligbyggerselskap, restauratører, kulturinstitusjoner og aktører innen kollektivtrafikk m.fl. klager over å få dette «tredd over hodet» på seg.

For oss i Norges Handikapforbund representerer tilgjengelighet det motsatte av begrensninger. Det representerer frihet, handlekraft og inkludering, men også nye perspektiver, innovasjon og et framtidsrettet samfunn.

Teknologien kan både skape et samfunn som er mer inkluderende, og et som er mer ekskluderende. Personer med funksjonsnedsettelse er en gruppe som vi opplever at ofte blir utelatt av samtalene rundt teknologi og innovasjon. Dette ønsker vi å endre!

Du er velkommen til årets DIT-konferanse! Den er gratis og den går digitalt. Her kan du følger konferansen, fra klokken 10.00-15.00, onsdag 16. juni 2021: DIT 2021

Via denne lenken til Facebook kan du melde deg på og se hele programmet: https://fb.me/e/1qVNmCpnc

Har du spørsmål om konferansen? Kontakt kommunikasjonsrådgiver Ellen Anker Storset på ellen.storset@nhf.no eller tlf. 900 75 732