Sentralstyremøtet samlet rundt møtebord, Ingrid Thunem deltar via Teams på storskjerm
Sentralstyret applauderte for NHFs nye landsforening, Landsforeningen for Skeive funkiser, og lederen Ingrid Thunem, som fulgte sentralstyrets behandling over Teams. Foto: Karl Haakon Sævold
Et viktig skritt i utviklingen av vår kamp for likestilling ble tatt når vi nå tar opp vår nye landsforening for skeive funkiser.

Det ble jubel og begeistring da nystiftede Landsforeningen for skeive funkiser (LFSF) ble opptatt som landsforening i Norges Handikapforbund.

Skeive funkiser, som blir kortnavnet til foreningen, drives av og for funksjonshemmede som bryter med normene for seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsutrykk og kjønnskarakteristika.
– Det er utført et solid og betydelig forarbeid. Jeg er svært glad for å ønske landsforeningen velkommen. Vi har hatt et skeivt nettverk i noen år, og nå formaliseres nettverket som en landsforening. Dette representerer en betydelig styrke for vårt viktige mangfoldsarbeid, sier NHF-leder Tove Linnea Brandvik.
– Jeg gleder meg til at jobbe videre, nå som landsforening. Vi er mer enn klare til å gå i gang. Dette gir større tyngde. Vi skal være et fellesskap som skal bidra til viktige gjennomslag for skeive funkiser, sier Ingrid Thunem, leder for Landsforeningen for skeive funkiser.
Hun forteller at Skeive funkiser skal styrke rettigheter, levekår og livskvalitet til skeive (lhbtiq+-)personer som også er funkis/funksjonshemmet.  Alle funkis-identiteter er velkommen og ingen er for lite eller for mye funksjonshemmet til å delta.Landsforeningen for skeive funkiser  arbeider med å skape gode møteplasser, kompetanseheving, kurs, politisk påvirkning og sosiale aktiviteter. Foreningen arbeider med kompetanseheving både internt og eksternt, samt politisk påvirkningsarbeid. Landsforeningen for skeive funkiser  har tre satsingsområder:

  1. Landsforeningen for skeive funkiser skal ha aktiviteter og tilbud som bidrar til å styrke rettigheter, levekår og livskvalitet i målgruppa.
  2. Landsforeningen for skeive funkiser skal styrke organisasjonen slik at den kan være en sterk og bærekraftig aktør i arbeidet med å bedre levekårene for skeive funksjonshemmede.
  3. Landsforeningen for skeive funkiser  skal jobbe for å påvirke den politiske og samfunnsmessige utviklingen i retningen av foreningens mål.