Bilde av Gunnar Buvik sittende i rullestolen med albuen på kneet og haken hvilende i hånden.
Gunnar Buvik

Det var med stor sorg vi mottok det triste budskapet om at NHFs tidligere forbundsleder, Gunnar Buvik, døde den 21. juli 2022. Han ble 65 år.

Gunnar Buvik er en bauta i Norges Handikapforbunds historie.

Han var forbundsleder i årene fra 1995 til 2005. Før dette satt han mange år i NHFs sentralstyre, i NHFUs sentralstyre, og som leder av NHF Østfold. Gjennom sitt virke som NHFs forbundsleder var han i perioder også leder av SAFO (Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner) og Nordiska Handikapförbundet. Sitt siste yrkesaktive engasjement hadde han som deltidsansatt generalsekretær i Nordiska Handikapförbundet. Han mottok Norges Handikapforbunds hedersnål i gull i 2006.

Gunnar markerte seg sterkt som talsperson for funksjonshemmede, og fikk mange og tunge offentlige oppdrag som har satt varige og viktige spor etter seg. Ikke minst bør nevnes hans deltakelse i Manneråkutvalget som i 2001 la frem NOU’en «Fra Bruker til Borger». En utredning som både var nytenkende og nyorienterende, og som ga oppspillet både til paradigmeskiftet om og for funksjonshemmede, og til Syse-utvalgets utredning «Likeverd og tilgjengelighet», som i 2005 fremmet forslaget til Norges første lov mot diskriminering av funksjonshemmede. Også i dette utvalget deltok Gunnar med sin grundige kunnskap og store innsikt om diskriminering av funksjonshemmede.

De siste årene måtte Gunnar slite ekstra mye med store helseutfordringer. Det er både sårt og trist at han i denne fasen av sitt liv også måtte føre en stor kamp mot sin hjemkommune Sarpsborg for å få oppfylt retten til BPA (brukerstyrt personlig assistent). Han vant til slutt, men kampen ble et vitnesbyrd om at innsatsen for funksjonshemmedes rett til likestilling og frihet langt fra er over, og at kampen fortsatt må kjempes hver dag.

Gunnar’s virke ble en inspirasjon for alle oss som fortsatt fører likestillingskampen videre i hans ånd.

Våre tanker går til hans kone Ingelinn, hans familie og til alle han venner i og utenfor NHF.

Gunnar har satt sterke og varige spor etter seg i NHFs historie, og i funksjonshemmedes kamp for like rettigheter. Vår takknemlighet er stor for hans omfattende og utrettelige innsats for vår felles sak.

Vi lyser fred over Gunnar Buviks sterke og varige minne.

Tove Linnea Brandvik, Arne Lein og Lars Ødegård

Nåværende og tidligere forbundsledere i Norges Handikapforbund