Tidligere var det ingen forskjell på om du var konge, statsråd, stortingsrepresentant, eller noe annet; var du rullestolbruker og skulle til regjeringens representasjonslokaler på Akershus slott måtte du bæres, i to etapper. Nå kan vi ta heisen.

I januar 2018 protesterte Norges Handikapforbund mot tilgjengelighetsløsninger som ville medført at bevegelseshemmede måtte bruke B-inngangen til regjeringens representasjonslokaler. Noen måneder senere gjentok vi protesten sammen med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. På bakgrunn av dette ble prosjektet stoppet og Forsvarsdepartementet ba om likeverdig og likestilt tilgang til slottet. NHF og FFO ble nå involvert tett i arbeidet med å finne gode løsninger.

Tilgjengelighetsrådgiver hos NHF Oslo, Elin Vang Kristiansen, er begeistret over det ferdige resultatet. – Etter en lang prosess er vi endelig her. At ting tar tid er ikke nødvendigvis negativt, når vi ser på det flotte resultatet i løsninger og materialvalg. For en gangs skyld har vi ikke endt opp med en minimumsløsning. Noen ganger må man bruke litt tid på prosessene. Gamle bygg er ikke alltid statiske. Akershus slott er et lappeteppe og med dette har vi fått satt vårt århundres preg på bygget, sier Elin og fortsetter

– Når det gjelder arbeidet med tilgjengelighet er det stor forskjell mellom å få dekke basisbehov ved å komme seg inn i et bygg og det å kjenne på en likestilt opplevelse når man kommer inn i et bygg. Det har vi fått til i arbeidet med Akershus slott. Jeg kjente på en høytidsopplevelse av å gå inn i heisen. Alle kommer inn bygget samtidig, gjennom samme dør og deler den samme forventningen før man går inn i bygget. DET er en viktig del av arbeidet med universell utforming som det er lett å glemme.

 

Regionleder Magnhild Sørbotten holder tale under åpningen

Regionleder Magnhild Sørbotten har vært med i prosessen siden starten. Hun var, som nestleder i NHF til stede under den høytidelige åpningen, og i talen til de 100 inviterte sa hun blant annet:

“For  5 år og to dager siden sat jeg i Slottsparken og hørte Kongens legendariske tale om hva Norge er og hvem nordmenn er, og ”at  vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk”. For meg var det en setning som traff ekstra hardt: ”Nordmenn er funksjonsfriske og rullestolbrukere”.  Følelsen av å bli regnet med var sterk. For mange av dere er denne setningen ukjent. Det er ikke så rart, for i de fleste medier er  akkurat denne setningen tatt bort.

Akershus slott har en helt spesiell betydning for oss i Norge. Slottet ber om respekt og verdighet. Derfor er signaleffekten av å sende rullestolbrukere inn bakveien, eller bare de inn, stor og negativ – det gir signal om hvordan det er akseptabelt å behandle funksjonshemmede i Norge. Ingen som så tidligere miljøvernminister Guro Fjellanger bli båret inn til representasjonslokalene glemmer det. Det var ikke respekt, ikke verdighet og ikke likestilling.

Mange har sikkert sett, i alle fall på film, en nybakt brudgom bære bruden over dørterskelen. Men ingen krigsskadd veteran skal måtte oppleve å bli båret til alteret i sitt eget bryllup i Slottskirken.

For Handikapforbundet handler det om likestilling, om likeverd – og om våre muligheter til å delta på same vilkår og bruke våre ressurser til samfunnets beste. Likestilt og likeverdig tilgang til Akershus slott, Slottskirken og regjeringas representasjonslokaler gir klare signal om at funksjonshemmede mennesker er likestilt alle andre.

Forsvaret har hatt kampanjen ”For det vi har og det vi er”
I dag har vi opplevd tiltak som sikrer og ivaretar både det vi har; et  verneverdig middelalderslott med stor nasjonal betydning – og det vi er; både ”rullestolbrukere og funksjonsfriske”.

Forsvaret – i vid forstand – har vist oss at kampen for det vi har,  og det vi er, den vinner man også i fredstid. Det er det grunn til å være stolt over!»

Fra alle oss i NHF Oslo: Et hjertelig og stort takk til Forsvarsbygg for å finne gode og likeverdige løsninger som passer det flotte og verneverdige bygget. Takk til Forsvarsdepartementet som tok utfordringen vi i Norges Handikapforbund ga og fant økonomiske midler til å gjennomføre arbeidet. Og takk til Akershus slotts venner, Arkitektpartner som har gått foran med gode løsninger, Riksantikvaren, Norsk institutt for kulturminneforskning, Byantikvaren og Fortidsminneforeningen.

 

            

 

Tekst: Ellen Anker Storset og Magnhild Sørbotten Foto: Elin Vang Kristiansen

Les mer om åpningen av Akershus slott i Handikapnytt