Sunniva Ørstavik har valgt å si opp stillingen sin i Norges Handikapforbund etter fire år som generalsekretær.

– NHF er en fantastisk organisasjon som jobber med den viktigste likestillingssaken nå. Jeg vil takke for fire lærerike og spennende år og vil ta med meg all den viktige kunnskapen og alle erfaringene om diskriminering og mangel på likestilling, når jeg nå går videre til nye utfordringer, sier Ørstavik.

Sentralstyret ønsker å takke Sunniva for godt og viktig arbeid for NHF de siste fire årene.

– Sunniva Ørstavik er en av Norges største kapasiteter på likestillingspolitikk. Under Sunnivas ledelse, har vi lykkes med å snu en nedadgående økonomisk kurve og utvikle et solid NHF med stor gjennomslagskraft, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik.

Anett Kleven, leder for HR og organisasjonsutvikling, fungerer nå som generalsekretær.