Håvard Ravn Ottesen
Hovedstyremedlem Håvard Ravn Ottesen har, sammen med engasjerte foreldre lokalt, stått i spissen for å få stoppet foreldrebetalingen.

Ås er en av flere kommuner som slutter å kreve egenandel på etterskoletilbud etter protester fra Handikappede Barns Foreldreforening.

“SFO/etterskoletilbud gjøres gratis for ungdommer med nedsatt funksjonsevne i Ås kommune. Det settes av 277.500 kroner til dette fra skolestart høst 2023 (halvårseffekt).”

Slik lyder vedtaket fra kommunestyret i Ås kommune.

Og videre:

“Det bes om en sak for hvordan kommunedirektøren skal følge opp etterbetaling av SFO på ungdomsskoletrinnet i tråd med gjeldende rettspraksis.”

Dette betyr at familier får tilbakebetalt egenandel for avlastning som skulle vært gratis, og som endelig blir gratis.

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) ble kjent med at kommunene Asker, Lillehammer, Steinkjer og Ås krevde foreldrebetaling for tilsyn for funksjonshemmede elever. Hovedstyremedlem Håvard Ravn Ottesen har stått i spissen for å få stoppet denne praksisen.

Ås vedtok å droppe foreldrebetaling i forrige uke. Steinkjer og Lillehammer har tidligere gjort det samme!