I flere år har vi jobbet for at funksjonshemmedekonvensjonen, CRPD, skal bli inkorporert i norsk lov. Nå har organisasjonene samlet seg til felles innsats for å komme helt i mål.

FN kritiserer Norge
I 2019 fikk Norge kraftig kritikk fra FN for alvorlige og systematiske brudd på menneskerettighetene. FN påpekte at funksjonshemmede blir systematisk diskriminert og kritiserer blant annet norske myndigheter for å ikke ha tatt funksjonshemmedekonvensjonen inn i norsk lov på lik linje med de andre menneskerettighetskonvensjonene.

De fleste partiene er for og regjeringen har forpliktet seg
Et flertall av de politiske partiene har nå sagt ja til å inkorporere CRPD. Ved høstens Stortingsvalg hadde sju av ni partier dette med i sine partiprogrammer. Dette er et langt byks på få år – særlig med tanke på at et flertall på Stortinget stemte ned å inkorporere CRPD i norsk lov for bare et år siden.

Også regjeringen, gjennom regjeringsplattformen, har forpliktet seg til å inkorporere CRPD i norsk lov. Regjeringen har imidlertid ikke fattet noen beslutning om når inkorporeringen skal skje og hvilken lov CRPD skal bli en del av.

CRPD er en grunnmur
FNs barnekonvensjon, kvinnekonvensjon og rasediskrimineringskonvensjon er allerede inkorporert i norsk lov. CRPD er det ikke. Så lenge konvensjonen ikke ligger i menneskerettsloven, vil norsk lov alltid gå foran konvensjonen og våre menneskerettigheter i saker der loven er i strid med konvensjonen.

Og dette er sakens kjerne, mener forbundsleder Tove Linnea Brandvik:

«Hva betyr egentlig FN-konvensjonen? Jo, det er en grunnmur for å oppfylle menneskerettighetene og sikre likestilling på alle samfunnsområder! Med CRPD på plass i riktig lov, vil det bli enklere å få på plass alle andre rettigheter.»

Et resultat av målrettet og hardt arbeid
Vi har jobbet målrettet og hardt gjennom flere år for å komme dit vi er i dag. Vi har presentert vår egen likestillingsstrategi, gjort det tydelig at våre rettigheter er menneskerettigheter, gitt innspill til partienes politiske programmer, og siden vært på dem som hauker gjennom valgkampen og under arbeidet med regjeringsplattformen.

«Vi er glade for at arbeidet vårt har ført fram, men jobben vår er på ingen måte over», sier Tove Linnea Brandvik. «Vi skal fortsette å pushe på Støre og hans regjering for å sørge for at ambisjonene fra plattformen blir gjennomført og realisert, og at regjeringen leverer på det den har lovet.», fortsetter hun.

Rødt har allerede utfordret regjeringen, med et representantforslag til Stortinget om at CRPD skal inkorporeres i menneskerettsloven.  Les mer i denne lenken: Rødt ber regjeringen gjennomføre sin egen politikk og ta CRPD inn i loven (handikapnytt.no)

Hva som kommer ut av dette representantforslaget er enda ikke sikkert. Det som imidlertid er sikkert, er at vi er tett på det som skjer.

Hva skjer nå?
Sammen med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Unge Funksjonshemmede og de andre organisasjonene i SAFO og NHFU, jobber vi nå for å få fortgang i prosessen og sikre at CRPD får riktig lov som adresse. Begge deler er av avgjørende betydning.

«Vi kan ikke vente lenger, og vi kan ikke risikere et svakere diskrimineringsvern enn andre diskriminerte grupper for alle de andre diskrimineringsgrunnlagene som har egne FN-konvensjoner, er konvensjonene en del av menneskerettsloven.», sier Brandvik.

Sammen med de andre organisasjonene har vi jevnlig dialog med flere departementer, de politiske partiene, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk institutt for menneskerettigheter, for å sikre stø kurs og bred enighet og unngå at prosessen tar lenger tid enn nødvendig.

«En ny CRPD-opplæring for stortingsrepresentanter er under planlegging. I tillegg forbereder vi oss på neste høring i FN, som skjer i 2023.», sier Tove Linnea Brandvik, før hun fortsetter: «På samme måte som til høringen i 2019, da 125 organisasjoner samlet seg til felles beskrivelser av menneskerettsbrudd i Norge, skal vi være med på å lage sivilsamfunnets rapport til FN.»

Det er FFO som koordinerer denne rapporten, slik de også gjorde i forbindelse med forrige høring.

DU kan bidra!
Vi kan alle bidra til at politikere våkner og gjør de rette valgene om CRPD. Kampen for våre menneskerettigheter skjer i regjeringen og på Stortinget, men også ute i kommunene. Og hver og en av oss kan bidra til at vi går av med seieren.

«Grasrotmobilisering er avgjørende for å få politisk gjennomslag, og vi har sett utallige eksempler på at vi seirer når NHF-ere over hele landet samler seg til felles innsats.», sier Tove Linnea Brandvik.

De aller fleste politikere ønsker god informasjon om sakene de skal jobbe med for å ta gode beslutninger. De vil gjerne snakke med innbyggerne som blir berørt av politikken de representerer. Derfor er det å møte og snakke med politikere noe av det viktigste vi gjør.

Ta gjerne kontakt med dine lokale politikere eller andre som kan påvirke regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter!

Fem gode grunner til at CRPD må inkorporeres i menneskerettsloven:

  1. For å vise tydelig at Norge ikke aksepterer diskriminering.
  2. For å anerkjenne at menneskerettighetene også gjelder for funksjonshemmede borgere.
  3. For å løfte politikken fra å handle om omsorg til å handle om menneskerettigheter og likestilling.
  4. For å gi CRPD samme status som andre konvensjoner som ivaretar menneskerettighetene.
  5. For å vise at Norge tar FNs bærekraftsmål på alvor: Leave no one behind!

Les mer om CRPD og hvorfor inkorporering er så viktig på våre menneskerettsnettsider: Menneskerettigheter – Norges Handikapforbund (nhf.no)