Bilde av FNs spesialrapportør sammen med Likestillings- og diskrimineringsombud, sittende rundt et møtebord.
FNs spesialrapportør Catalina Devandas sammen med Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm under norgesbesøket i fjor. Foto: Ivar Kvistum, Handikapnytt.

FNs spesialrapportør for funksjonshemmedes rettigheter Catalina Devandas var på offisielt Norgesbesøk i oktober i fjor for å vurdere menneskerettighetssituasjonen til funksjonshemmede i Norge.

Her kan du laste ned den endelige rapporten med spesialrapportørens funn og vurderinger (pdf), med Devandas anbefalinger til norske myndigheter fra side 17.

Spesialrapportøren retter en spesiell takk til alle funksjonshemmede som delte med henne deres situasjon, bekymringer og ønsker om endring.

Les mer fra Catalina Devandas’ norgesbesøk i høst på Handikapnytt.no: FN-rapportør: – Altfor stor forskjell på tjenestene i norske kommuner.

Et sprik mellom nasjonal politikk og kommunenes praksis.

Spesialrapportøren starter rapporten med å anerkjenne Norges sterke juridiske og politiske system, og myndighetenes engasjement og innsats for å fremme og beskytte funksjonshemmedes rettigheter.

Hun anerkjenner også innsatsen for å skape et utdanningssystem hvor hovedregelen er at alle barn går på vanlig skole, og arbeidet med å styrke universell utforming på alle styringsnivåer.

Spesialrapportøren understreker derimot at det er et sprik mellom nasjonal politikk og engasjementet for funksjonshemmedes rettigheter og kommunenes praksis, og at for mye synes å være overlatt til kommunenes eget skjønn. Hun tar opp utfordringene rundt stadige avslag, lange ventelister og kompliserte prosesser for å få de tjenestene man har krav på.

Ikke likestilt.

Devandas viser til at funksjonshemmede i Norge fremdeles ikke er likestilt med andre norske borgere, og at praksis viser at vi ikke har tilgang til de samme rettighetene og mulighetene som andre.

Spesialrapportøren oppfordrer Norge til å inkorporere CRPD inn i norsk lov. Hun understreker også viktigheten av å endre tankesett og praksis rundt tvangsbehandling og annet bruk av tvang i psykiatrien og i omsorgstjenester.

 

Les spesialrapportørens vurderinger og anbefalinger til norske myndigheter i den endelige rapporten her (pdf).

Eller les rapportørens avsluttende uttalelse om besøket i Norge på norsk her (pdf).