Fokus på skolebygg

Dette heftet presenterer resultater og konklusjoner i et prosjekt hvor vi har undersøkt nye skolebygg. Både planleggingsprosessen og skoleanleggenes fysiske utforming har vært tema. Heftet er kun tilgjengelig som PDF-fil.

Fokus på skolebygg - pdf