– Universell utforming

Idè- og inspirasjonshefte, som skal bidra og motivere til at flere mennesker får muligheten til økt trivsel, velvære og gode opplevelser i skjærgården. Med skjærgården mener vi sjøen, skjær, øyer og holmer, som man må i båt for å nå. Båt, båtliv med praktiske ideer og løsninger har derfor fått stor oppmerksomhet i dette …

Dette heftet presenterer resultater og konklusjoner i et prosjekt hvor vi har undersøkt nye skolebygg. Både planleggingsprosessen og skoleanleggenes fysiske utforming har vært tema. Heftet er kun tilgjengelig som PDF-fil.

Friluftsliv – de viktige detaljene

Denne publikasjonen er et resultat av prosjektet ”Friluftsliv – jakten på viktige detaljer”.
Prosjektarbeidet er utført av Norges Handikapforbund Agder med støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering i perioden 2010 – 2012.

Heftet gir en oversikt over dagens situasjon i Norge og andre land når det gjelder buss, drosje, jernbane, fly, ferge og terminaler. Eksempler på gode løsninger vises i tekst og bilder. Inneholder også konsekvensanalyser og økonomi, samt universell utforming som planleggings- og styringsprinsipp.

Etter mangeårige henvendelser om manglende tilgjengelighet på ferjer fra NHFs medlemmer i de store ferjefylkene, har NHF Nordvest laget heftet “Med kurs for universell utforming på ferjer”. Heftet er tenkt som et arbeidsredskap og et nyttig kompass for alle som har med universell utforming på ferjer å gjøre.

Heftet presenterer i tekst og bilder prosjekter der universell utforming er en integrert kvalitet i god arkitektur, og der funksjon og estetikk er i samspill. Eksemplene er hentet fra Norge og fra utlandet, og omfatter offentlig miljø og boliger.

Veileder som viser hvordan NHFs medlemmer og tillitsvalgte kan drive lokalt påvirkningsarbeid for et universelt utformet samfunn. Inneholder stoff om påvirkningsrollen, dokumentasjon, påvirkningsmetoder, lovverk og organisering av arbeidet gjennom nettverk i regionene.

Fire siders informasjon, A4-format, med definisjon og eksempler på hva universell utforming er. Revidert i 2011.

Hva er universell utforming? (word)

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen