Oslo, 08.09.2023: Mia Larsen Sveberg. For Norges Handikapforbund. Foto: Knut Egil Wang

Alle de norske partiene har et stort ansvar for å sikre at egen politikk bidrar til likestilling av funksjonshindrede. Heldigvis for partiene finnes det god hjelp! Norges Handikapforbund har laget et konkret innspill til en rekke saker som vil føre til viktige forbedringer for likestillingen.

Hvert parti får både svar på spørsmål de lurer på, og noen direkte utfordringer, men her kan du lese den generelle delen av vårt innspill.

Handikapforbundets innspill til partiprogrammene 2025