Plakat med bilde av postkasse og samme tekst som i artikkelen.
Vi har laget en postkasse for diskrimineringshistorier, slik at vi kan samle og vise fram den virkeligheten funksjonshemmede møter i Norge i dag. Fortell din historie, du også!

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å komme diskrimineringen til livs, er å fortelle historiene om det som skjer. Om å bli frakjørt av bussen, ikke få komme på toget eller få lov til å reise med fly alene. Om å bli fortalt at du trenger vel ikke undervisning og karakterer i alle fag, du som ikke skal bli noe likevel, og om å bli oversett i jobbsøkerbunken gang på gang. Eksemplene er så uendelig mange, overalt og hver eneste dag. Hvis vi skal få til endring må vi være mange nok som forteller om den uretten vi opplever og sier ifra at vi ikke aksepterer den. Vi må få folk rundt oss til å se hva som skjer, og bli så provoserte og engasjerte at de gjør alt de kan for å sørge for at verden blir seende annerledes ut.Vil trenger alle de historiene vi kan få, og vil gjerne høre din. Hvis du vil fortelle, så kan du skrive her. Vi samler alle historiene vi får inn og kommer til å bearbeide og dele mange av dem på nettsidene våre og i sosiale medier og i møter med våre folkevalgte.

NB! Vi har lagt opp til at denne postkassen samler anonymiserte data. Du trenger ikke fortelle hvem du er, og vi vil ikke kunne spore data om deg. For å ivareta anonymiteten til andre som er med i din historie, oppfordrer vi deg til ikke å dele personopplysninger eller opplysninger som enkelt kan identifisere deg eller andre.