Funkiskompetanse Kultur_ nye stemmer, ny innsikt er et 3 åring prosjekt som er finansiert av Bufdir.

Prosjektet er tuftet på:

  • Manglende representasjon av funksjonshemmede på de kulturelle arenaer – vårt mål er å stimulere til mer bevissthet og endring av dette
  • Retten til å ta del, utvikle og utrykke seg intellektuelt, kreativt og kunstnerisk (CRPD artikkel 30) – vårt mål om å øke bevissthet om CRPD og viktigheten med å kunne ta del i kulturlivet. Kultur (musikk, maleri, teater litteratur) har på ulike måter vært med å endre det bestående, og dermed endret verden.
  •  Mangfold og funksjonshemmedes deltakelse på kulturelle arenaer er viktig fordi dette vil gjenspeile samfunnet og samtiden på en mer nyansert måte.

Vi tilbyr kurs, innlegg og dialog med deg/dere som formidler underholdning, informasjon, opplevelser, læring, aktiviteter og samlingsarenaer innen kultursektoren. Våre formidlere deler sine erfaringer om hva som skal til for å øke funksjonshemmedes tilgang til det kulturelle dansegulvet på alle områder, både som utøver, tilskuer, ansatt, som frivilling – med andre ord både bak, på og foran scenen.

For oss er det viktig at kursene holdes av formidlere som har erfaring med å leve med funksjonsnedsettelser. Hvis du har lyst å bli en av våre formidlere kan du ta kontakt med oss.

Kursene er finansiert av Bufdir, og vi kommer gjerne å deler vår kunnskap og erfaringer med dere.

Kontaktperson  kirsti.fosshaug@nhf.no