Studenter ved skolepulter, en sammenslått rullestol ved siden av pult
Foto: Colourbox

Visste du at det finnes fond som støtter utdanningen til unge funksjonshemmede? Bruk jula til å skrive søknad om fondsmidler!

1. februar er søknadsfristen til NHFs utdanningsstipend til Anne Karin Øverbys minne og til andre fond som Norges Handikapforbund forvalter.

Utdanningsstipendet skal bidra til at funksjonshemmet ungdom under 30 år skal kunne gjennomføre det utdanningsløpet eller kvalifiseringsløpet de ønsker, enten i Norge eller utlandet.

Karla og Knut Stiansens legat støtter også funksjonshemmet ungdom under utdanning.

Les mer om NHFs fond og legater her (lenke). På den siden står det også hva som er viktig å skrive i en søknad.