Stillbilde fra video med Tove Linnea Brandvik

Alle har rett til å velge selv hvor de skal bo og hvem de skal bo sammen med. Les Norges Handikapforbunds høringssvar om unge på sykehjem.

Endelig har politikerne foreslått et lovforbud mot å plassere personer under 50 år på sykehjem mot sin vilje. NHF støtter selvsagt lovforslaget, men synes forbudet bør bli mer omfattende. Det har vi skrevet i høringssvaret vårt.

Les NHFs høringssvar om forbud mot langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem mv (pdf-lenke).

Høringssvaret på fem minutter

I denne videoen forklarer forbundsleder Tove Linnea Brandvik hva Norges Handikapforbund mener om lovforslaget:

For lav aldersgrense og uklart samtykkekrav

Dette er noen av hovedpunktene i høringssvaret:

Aldersgrensen på målgruppa i lovforslaget må heves fra 50 til 70 år.

Lovteksten må presisere at det uttrykkelige samtykket skal være eksplisitt og skriftlig, lovens samtykkekrav må gjelde ved tilbud om bosetting i alle former for omsorgsboliger og det må ikke innføres unntaksbestemmelser fra samtykkekravet. Vi er dessuten imot alternativene til samtykkekrav som er skissert i lovforslaget.

Det kan innvilges tidsavgrenset opphold i sykehjem for lovens målgruppe, når det er frivillig og basert på en konkret plan om å bygge eller tilpasse egen bolig. Slike tidsavgrensede opphold skal fastsettes som enkeltvedtak etter forvaltningslovens vilkår.

Kommunen må sikre et tilstrekkelig tilbud av boliger i ordinære bomiljøer, med god fysisk tilgjengelighet og areal til personlig assistanse. Dette må inn som føring i lovforslaget. Segregerte boligløsninger er ikke veien å gå, enten det gjelder institusjon eller omsorgsboliger. Lovforslaget må ikke gjøre unntak for plassering i omsorgsboligkomplekser med målgruppe eldre, uansett om man deler fellesrom eller ikke.

Les lovforslaget og alle høringssvar på regjeringens nettside (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Høringsfristen er mandag 20. mars.