Regjeringen vil ta menns likestillingsutfordringer på større alvor, og skal sette ned et Mannsutvalg. Vi mener: Mannsutvalget må også sette funksjonshemmede menns likestillingsutfordringer på agendaen og funksjonshemmede må være representert.

Vi deler regjeringens bekymring for økende utenforskap blant gutter og menn. Forskning og statistikk viser at gutter og menn har særskilte likestillingsutfordringer, som blant annet gir seg utslag i skolen, arbeidslivet og selvmordsstatistikken. Vi vet også at funksjonshemmedes utenforskap i det norske samfunnet i dag er særlig stort – på alle samfunnsarenaer.

Nå har regjeringen bedt om innspill til hvilke temaer Mannsutvalget bør fokusere på, og som regjeringen bør ha med i mandatet til utvalget. Gjennom SAFO har vi gitt våre innspill til mandatet, og vi har også gjort det klart at funksjonshemmede må være representert. Vi har dessuten foreslått Alexander Petersen som deltaker i utvalget.

Innspillet er gitt skriftlig, og i tillegg direkte til Likestillingsminister Annette Trettebergstuen, som bekrefter at hun tar funksjonshemmede menns likestilling på alvor.

Klikk her for å lese SAFOs innspill til mandat for og representant til Mannsutvalget.