Vi har gitt Ytringsfrihetskommisjonen klar beskjed om at det er en lang vei å gå for å sikre funksjonshemmedes ytringsfrihet, og at det må jobbes aktivt med å bygge ned diskriminerende strukturer for å komme i mål.

En grunnleggende rett som ikke blir innfridd

Ytringsfrihet er en av de aller viktigste menneskerettighetene, og et avgjørende fundament for et demokrati. Ytringsfrihet omfatter ikke bare retten til å ytre seg, men også retten til å bli hørt, sett og betraktet som en naturlig del av det samfunnet man lever i.

Vi vet at funksjonshemmedes ytringsfrihet hindres hver eneste dag. Som følge av hat og hets og fordi man ikke blir lyttet til. Fordi de demokratiske møteplassene og beslutningsarenaene har fysiske barrierer og utilgjengelig informasjon.

Derfor var funksjonshemmedes skuffelse stor da den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjon ikke inneholdt en eneste representant med funksjonsnedsettelse. Kommisjonens mandat er blant annet å foreta en helhetlig gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge og vurdere tiltak for å fremme bred deltakelse i samfunnsdebatten.

Klar beskjed til kommisjonen

Da forbundsleder Tove Linnea Brandvik, for anledningen representant for SAFO, og spesialrådgiver Lars Ødegård var med i et innspillsmøte med Ytringsfrihetskommisjonen fredag 25. september, gjorde de det klokkeklart at det er en lang vei å gå for å sikre funksjonshemmedes ytringsfrihet. De understreket også at det må jobbes aktivt med å bygge ned diskriminerende strukturer for å komme i mål.

Du kan lese innleggene deres her:

Lars Ødegårds innlegg til Ytringsfrihetskommisjonen

Tove Linnea Brandviks innlegg til Ytringsfrihetskommisjonen