Forrige uke var Norge vertskap for Global Disability Summit – et internasjonalt toppmøte om inkludering av funksjonshemmede. Regjeringen presenterte høye ambisjoner for å utjevne ulikhet internasjonalt, men var utydelige på ambisjonsnivået her hjemme.

Høydepunkter fra uka
Uka startet med Global Disability Youth Summit. Det ble et 24 timers digitalt arrangementet med fokus på ungdommer og unge voksne fra hele verden. Det var første gang en så stor samling av ungdommer var organisert i forbindelse med det internasjonale toppmøtet.

På tirsdag kunne vi lese debattinnlegget NHFs Sunniva Ørstavik hadde sammen Norges Blindeforbund, ADRA Norge, Strømmestiftelsen og Atlas-Alliansen i Bistandsaktuelt:  «Sammen for en inkluderende humanitær innsats».

Tirsdag var det også klart for toppmøtets sivilsamfunnsforum – Civil Society Forum. Her ledet Eirin Næss-Sørensen, leder i NHFs internasjonale avdeling, en samtale å skape gode samarbeid som får til endring mellom funksjonshemmedes egne organisasjoner og andre viktige aktører.

På onsdag åpnet Statsminister Jonas Gahr Støre det offisielle toppmøtet og presenterte regjeringens nye strategi for inkludering av funksjonshemmede i utviklingspolitikken: «Likestilling for alle». Samme dag arrangerte NHF webinaret «Inkluderende utdanning: Hvorfor er det viktig at funksjonshemmedes egne organisasjoner er i front og leder an?».

Les også denne artikkelen i Handikapnytt: Bruk sjansen som toppmøtet gir til å skape endring (handikapnytt.no)

Torsdag var toppmøtets andre og siste dag, og under sendingen ble vår egen Sally Kamara intervjuet i studio! Du kan se intervjuet med Sally her. NHF arrangerte et webinar om sosial og økonomisk utvikling hvor de delte erfaringer fra spare- og lånegrupper i Uganda. 

Ny internasjonal strategi med et tydelig likestillingsperspektiv
Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet toppmøtet med å erklære at han er stolt over å få være med på å sette inkludering og rettigheter høyt på agendaen til verdens ledere. Han viste fram regjeringens nye strategi i internasjonalt arbeid og lovet ytterligere 210 millioner for å gjennomføre den.

Strategien er en milepæl ved å være tydelig på at internasjonal politikk overfor funksjonshemmede er et spørsmål om likestilling og menneskerettigheter, og at all utviklingspolitikk må være inkluderende. Dette innebærer en klar dreining fra tidligere tiders politikk, og er en begynnelse på et politisk paradigmeskifte.

Strategien anerkjenner dessuten funksjonshemmedes organisasjoner som viktige og sentrale aktører, som spiller en svært viktig rolle. Det er et godt utgangspunkt for arbeidet vårt videre.

NHF har jobbet mye med å gi innspill til strategien, og nå ser vi at det har betalt seg. Nå skal vi følge arbeidet tett og bygge videre på de gode anslagene som strategien gir. Støre sa at de skal bruke 210 millioner på denne strategien de neste tre årene, og vi skal følge nøye med på hvordan midlene blir brukt.

Hva med ambisjonene her hjemme?
Det er nødvendig, viktig og bra at regjeringen vil trappe opp innsatsen for global bekjempelse av ulikhet. Vi hadde likevel forventet at toppmøtet også skulle by på tydelige signaler fra regjeringen om å heve ambisjonene for funksjonshemmedes likestilling her hjemme.

I Støres åpningstale under toppmøtet onsdag, slo han fast at funksjonshemmedes menneskerettskonvensjon skal innlemmes i norsk lov. Når inkorporeringen skal skje og i hvilken lov, sa han ingenting om.

Dette er gammelt nytt – regjeringen har allerede forpliktet seg til inkorporering av CRPD gjennom Hurdalserklæringen – uten å tydeliggjøre at CRPD skal være en del av menneskerettsloven og dermed likestilles med f.eks. barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen. Vi hadde forventet andre signaler fra regjeringen – CRPD må bli inkorporert i menneskerettsloven, og vi forventer at det skjer raskt.