Vil du bidra til at våre menneskerettigheter blir anerkjent fullt ut? Det viktigste vi kan gjøre nå, er å sørge for at funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) blir en del av norsk lov. Det vil gi oss langt større gjennomslag, hindre diskriminering og sørge for endringer både i lover og praksis.

I 2019, da Norge ble hørt i FN om funksjonshemmedes rettigheter, stemte Stortinget imot å inkorporere CRPD i norsk lov. Tiden er overmoden for å endre kursen. Vi ser at stadig flere folkevalgte har fått opp øynene for de store menneskerettsbruddene overfor funksjonshemmede, og det enorme paradokset at Norge – likestillingsland nummer 1 – ikke vil anerkjenne funksjonshemmedes menneskerettigheter fullt ut. Men vi har fortsatt en vei å gå.
Nå skal Stortinget igjen behandle saken – 9. mars er siste dato vi har fått. Og DU kan bidra til at vi får gjennomslag!

Dette kan du gjøre:

1. Lik og del våre menneskerettsposter som kommer i tiden framover.
2. Send e-post til Stortingsrepresentantene. Du finner e-postadressene deres på Stortingets nettsider. Nedenfor ser du et forslag til tekst som du kan bruke i e-posten.

«Hei!
Din stemme er avgjørende!
Stem for inkorporering av funksjonshemmedekonvensjonen.
Vi funksjonshemmede møter barrierer hvor enn vi ferdes. Hindringene finnes overalt, enten vi vil være med venner, besøke familie, ta utdanning, jobbe, ta toget eller handle.
Skolene er ikke tilgjengelige, og det er heller ikke boligene, butikkene, kafeene og kollektivtransporten. Vi møter et ekskluderende arbeidsliv og tjenestetilbudet er ofte mangelfullt og varierer urimelig mye fra sted til sted. Vi blir utsatt for hatytringer og trakassering. Sist, men ikke minst, må vi kjempe mot mange myter og fordommer. Vi blir karakterisert som annerledes og mindre verdt, og vi blir altfor ofte stående på sidelinjen. Dette kjemper vi mot hver eneste dag. Og det er ikke bare urimelig, det er brudd på våre menneskerettigheter.
Våre menneskerettigheter brytes hver eneste dag fordi de ikke står sterkt nok i norsk lov. Vårt ønske for 2021 er at menneskerettighetene våre skal bli inkorporert i norsk lov, slik man allerede har gjort med barne-, kvinne- og rasismekonvensjonen. Om noen uker skal dette opp i Stortinget.
Stå sammen med oss for et samfunn for alle!
Stem for inkorporeringen av funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) i norsk lov!
Vi har laget flere nyttige dokumenter som beskriver hvorfor vi mener dette er så viktig.

Vi har egne nettsider om funksjonshemmedekonvensjonen, med bakgrunnstoff og 5 grunner til at Norge må få CRPD inn i norsk lov, les mer her.

Vi har også utarbeidet et Myter&Fakta-ark som forklarer godt hvorfor Norge må inkorporere CRPD i norsk lov – og avkler motargumentene. Her finner du Myter&Fakta-arket vårt.

Likestillingsstrategien vår sier noe om veien til en helhetlig funkispolitikk – den finnes både i en lang og en kort versjon. Du kan lese kortversjonen av Likestillingsstrategien her.»