NAV Hjelpemiddelsentral med samarbeidspartnere inviterer til åpen aktivitetsdag lørdag 21.september 10.00-15.00 i Solevågshallen.

MSIL Wheelers har kiosk med salg av mat og drikke i sosialrommet. Her blir det også paneldebatt og erfaringsutveksling rundt temaet “Betydningen av aktivitetshjelpemidler og en aktiv fritid” og workshop på enklere vedlikehold av hjelpemidler.

Vi ønsker å vise frem og gi mulighet for å prøve aktuelle produkt som sykler, rullestoler, piggeutstyr og vinteraktivitetshjelpemidler. Det vil også bli anledning til å møte andre og få informasjon om diverse tilbud lokalt og nasjonalt for personer med nedsatt funksjonsevne.

For å få gjort utprøvingen i mest mulig realistiske omgivelser, er det avgjørende at dere tar i bruk området rundt hallen til å teste hjelpemidler utendørs på variert underlag. Hvis du tror du vil trenge assistanse for å bruke aktivitetshjelpemidlet, anbefaler vi at du tar med deg den som skal hjelpe deg, slik at dere får gjort nødvendige avklaringer sammen. Det er viktig å kle seg etter været!