Regionstyret er NHF Nordvest styrende organ mellom årsmøtene, og består av representanter fra både lokal- og landsforeningslag i regionen.

Leder
Per Einar Honstad
Mobil: 98 42 94 74
nhfpeh@gmail.com

Nestleder
Anne-Pia Nygård
Mobil: 90145378
breidablikkbruk@gmail.com

Styremedlem
Severin Brunes
Mobil: 99357394
dj-minime@hotmail.com

Styremedlem
Leif Elde
Mobil: 95 75 36 41
LeifE@nhf.no

Styremedlem
Magne Steinar Midtbø
Mobil: 97 53 23 73
magne.midtbo56@gmail.com

1.Vara
Alvhild Kvamme Iversen
Mobil: 91125513
älvhild.iversen@gmail.com

2.Vara
Sara Jøsokbakke
Mobil: 93282740
sara.josokbakke@gmail.com