Regionstyret er NHF Nordvest styrende organ mellom årsmøtene, og består av representanter fra både lokal- og landsforeningslag i regionen.

Regionstyret 2021 - 2023

Leder

Olav Amund Myklebust90895110 olavamund.myklebust@gmail.com
NestlederAnne-Pia Nygård90145378annepia.nygard00@gmail.com
StyremedlemOlea Kvalsvik97771016moreogromsdal@lkb.no
StyremedlemLeif Elde9575364leifelde@wemail.no
StyremedlemSeverin Minime-Brunes99357394severin.nhf@gmail.com
1.vara, Lene Mathea Hetle97029344LeneH89@hotmail.com
2.varaGeir Mandelid90726016g-mand@online.no