Regionstyret er NHF Nordvest styrende organ mellom årsmøtene, og består av representanter fra både lokal- og landsforeningslag i regionen.

Regionstyret 2023- 2025

Leder | Margunn Rekdal | 99419562 | mar.rekdal@gmail.com |
Nestleder | Anne-Pia Nygård | 90145378 | annepia.nygard00@gmail.com |
Styremedlem | Olea Kvalsvik | 97771016 | moreogromsdal@lkb.no |
Styremedlem | Lene Mathea Hetle | 97029344 | LeneH89@hotmail.com |
Styremedlem | Severin Minime-Brunes | 99357394 | severin.nhf@gmail.com |
1.vara  | Leif Elde | 9575364 | leifelde@wemail.no |
2.vara | Janne Britt Wille Ytterstad | 47653313 | jbwytte@gmail.com |