Den ukrainske befolkningen lider under Russlands harde militære angrep. I Norges Handikapforbund er vi ekstra bekymret for funksjonshemmede krigsofre og flyktninger.

Forferdelige forhold
Flere titalls millioner mennesker rammes nå brutalt av krigen i Ukraina, og det er grunn til å tro at forholdene for funksjonshemmede er særlig vanskelige. Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i NHF, er bekymret.

– All tidligere erfaring har vist at funksjonshemmede er blant de aller mest utsatte i krig og konflikt. Det å måtte forlate hus og hjem, miste hjelpemidler, komme bort fra familiemedlemmer eller ikke få tilgang til medisiner kan få forferdelige konsekvenser. Bomberom og flyktningleirer er vanligvis ikke tilgjengelige. Veiene ut av krigssonen for flyktninger er vanskelig og farefull, sier hun.

Deler av hjelpen må øremerkes
Sammen med de andre organisasjonene av funksjonshemmede har NHF vært med på å gi innspill til norske myndigheter om at midlene som nå blir sendt fra norske myndigheter til Ukraina, også må nå utsatte grupper, som funksjonshemmede.

– Vi har bedt om at ti prosent av midlene fra Norge, det vil si to millioner kroner, må øremerkes til å hjelpe utsatte grupper, sier hun.

Funksjonshemmede flyktninger har rett til beskyttelse
I disse dager går det store flyktningstrømmer fra Ukraina mot resten av Europa. Brandvik er også opptatt av at funksjonshemmede flyktninger ikke må bli sittende igjen i flyktningleire- og mottak, slik vi har sett i foregående flyktningkriser, der funksjonshemmede har blitt sortert bort når flyktninger skal sendes videre.

– Funksjonshemmede er ekstra sårbare og har den samme retten til beskyttelse som andre flyktninger, minner hun om.

NHF er i kontakt med norske myndigheter og flere av de største hjelpeorganisasjonene for å forsikre oss om at funksjonshemmede blir ivaretatt i nødhjelps- og flyktningarbeidet.

Vil du hjelpe?
Vi får mange henvendelser fra medlemmer som vil bidra til hjelpearbeidet, og det fins mange muligheter til å gjøre det. Vi oppfordrer til å støtte nødhjelpsorganisasjonenes innsats. De vet hva som trengs og hvordan de kan gi effektiv hjelp. Frivillighet Norge har laget en oversikt over mange av organisasjonenes hjelpekanaler. Den finner du her: Forside | Frivillighet Norge

Les også denne saken: Barnehjemsbarn med nedsatt funksjonsevne flyktet fra Kyiv (handikapnytt.no)