Universelt utformede boliger gjør at folk kan bo lengre hjemme, forhindre fall og skader, at funksjonshindrede kan besøke slekt og venner og at de får ta del i en større del av boligmarkedet. Norges Handikapforbund mener utfordringsbildet i Bustadsmeldinga er riktig, men savner konkrete tiltak som bidrar til å rette dette. Her kan du lese vårt høringssvar til Stortingsmelding 13: 23-2024 Bustadmeldinga. 

Høringssvar Bustadsmeldinga