Forsidebanner "Råd og retningslinjer om koronasmitte"

I Norges Handikapforbund har vi flere i risikosonen for å utvikle alvorlig sykdom hvis de blir smittet av koronaviruset, og vi er opptatt av å være ekstra forsiktige. Vi følger helsemyndighetenes klare varsler og anbefalinger for å unngå smittespredning.

For på best mulig måte å ivareta smittevernreglene og beskytte både ansatte, tillitsvalgte og medlemmer jobber de fleste av våre ansatte fra hjemmekontor, og NHFs kontorer er inntil videre kun åpne for ansatte.

Sentralbordet har åpen telefon fra kl. 10:00 til 13:00.

Her kan du laste ned og lese NHFs oppdaterte koronatiltak som gjelder fra 15. august.
Koronatiltak fra 15. august 2020 (word)

 

Møtevirksomhet i organisasjonen

Vi anbefaler fortsatt digitale møter i så stor grad som mulig, og at eventuelle fysiske møter samtidig gjøres tilgjengelig for digital deltakelse.

Regler for fysiske møter i regi av NHFs ulike organisasjonsledd:

Samlinger for inntil 20 personer kan skje i private eller offentlige lokaler, eller utendørs under følgende forutsetninger:

  • Maksimalt 20 personer samlet i en gruppe.
  • En ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede, og som sikrer at myndighetenes råd om smittevern og avstand kan følges.
  • Minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.

Arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer:

  • Forutsetter at det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
  • Gjelder kun arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede. Ansvarlig arrangør skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
  • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
  • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.

Med arrangement menes: idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening. Kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino. Andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

Myndighetene åpnet den 15. juni for arrangementer med opptil 200 personer underlagt de samme reglene. Av hensyn til at vi organiserer mange mennesker som er definert som risikogruppe, har vi valgt å sette et øvre tak på 50 deltakere på våre arrangementer.

Unntak fra regelen om årsmøte

Norges Handikapforbund har vedtatt at alle organisasjonsledd har anledning til å utsette sine årsmøter eller velge ikke å avholde årsmøter i år. I NHFs lover § 4-1 står det at årsmøtene skal gjennomføres innen utgangen av mars for lokallagene og innen utgangen av juni for regioner og landsforeninger. Denne regelen er opphevet nå i 2020.

Følg med!

Her kan du laste ned og lese NHFs oppdaterte koronatiltak som gjelder fra 15. august. Reglene gjelder inntil det kommer nye signaler fra myndighetene.
Koronatiltak fra 15. august 2020 (word)

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med generalsekretær Sunniva Ørstavik sunniva.orstavik@nhf.no eller leder HR og organisasjonsutvikling Anett Kleven anett.kleven@nhf.no

Ta godt vare på deg selv og dine!