Universell Utforming Hvordan Kan Vi Paavirke

Veileder fra 2008 som viser hvordan NHFs medlemmer og tillitsvalgte kan drive lokalt påvirkningsarbeid for et universelt utformet samfunn. Inneholder stoff om påvirkningsrollen, dokumentasjon, påvirkningsmetoder, lovverk og organisering av arbeidet gjennom nettverk i regionene.

Hvordan kan vi påvirke - word