Gruppe med unge mennesker

Vi inviterer alle tillitsvalgte, brukermedvirkere og medlemmer til en idedugnad 22. januar om hvordan vi skal markere oss best mulig i kommunevalget 2019.

Vi skal høres, synes og føles både før og under kommunevalget i september 2019.

Politikerne skal ikke få lov til å ignorere at barn ikke kommer seg inn på nærskolen sin,
de skal ikke få lov til å la kommunene fortsette sine forsøk på å kontrollere BPA, de skal ikke få lov til å stenge oss ute av samfunnet.

Hvordan skal vi nå ut, påvirke, engasjere, synes, høres og føles? Dette må vi finne ut sammen.

Derfor inviterer vi alle som ønsker å synliggjøre vår sak, engasjere seg i NHF sin politikk samt være med og sette dagsorden, til en idedugnad!

Med på idèdugnaden har vi:

Guri Henriksen, interessepolitisk seniorrådgiver, som vil gi en innføring i NHF sitt politiske budskap.

Alejandro Decap, kommunikasjonsrådgiver, skal gi tips og råd om hvordan vi best når ut.

Martine Eliasson, nestleder NHFU Trøndelag, vil si noe om hvordan vi kan utnytte sosiale media på en god måte i forkant og under valget.

Nelly Torvik, prosjektleder for Valg2019.

Tid og sted:

22.januar i Trondheim, klokken 16.00-20.00

Scandic Hotell Lerkendal

Påmelding innen 12. januar til: nhf.troendelag@nhf.no

Vi dekker selve kurset og en matbit underveis. Ta kontakt på e-post eller ring 72 900 720 dersom du har behov for overnatting.    Håper å se så mange som mulig!