NHF Oslo jobber høsten 2020 med et viktig og spennende informasjonsprosjekt, støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet! I prosjektet setter vi fokus på koronasituasjonen og det å ha en funksjonsnedsettelse og minoritetsspråklig bakgrunn. Prosjektet heter “Dobbel minoritet, dobbelt utsatt”.

Vi arrangerer flere spennende webinarer og sosiale treff i den forbindelse, med oppstart 5. november. Programmet finner du her på vår blogg Oslo F.

Snart presenterer vi informasjonssider på nett på mange forskjellige språk, og en informasjonsplakat- også denne på ulike språk. Informasjonssidene vil inneholde informasjon som er spesifikk for mennesker som lever med funksjonsnedsettelser, eller som er pårørende til disse.

Oppdatering: Her finner du den nye infonettsiden, nhf.no/korona