3D FAQ letters on white background

Vi får stadig henvendelser fra medlemmene våre  med spørsmål knyttet til drift av BPA-ordningen og koronaviruset. Vi har derfor laget en liste av ofte stilte spørsmål med påfølgende svar over temaer vi har blitt kontaktet om.

Oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet om viruset finner du her.

Listen vil bli oppdatert fortløpende.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål, så skal vi gjøre vårt beste for å finne ut av det. Send e-post til vår fagansvarlige for BPA, Monica Haugen.

Du har sikkert fått med deg myndighetenes oppfordring om å vaske hender godt, både med såpe og lunkent vann – å automatisere god håndhygiene hos både deg og assistentene er kjempeviktig! Det gjør at både du og assistenten forebygger smitte. I tillegg til god håndhygiene er det nå også viktig at du som arbeidsleder har god kommunikasjon med din/e assistent/er! Å ha god kommunikasjon er med på å rette opp misforståelser samt å forminske usikkerhet. Så; vask hender og snakk sammen!

Utover denne listen er det viktig at du holder deg oppdatert på informasjonen som både kommunen/bydelen du bor i, leverandøren din samt Folkehelseinstituttet legger ut. Dersom det ikke haster, sjekk hjemmesidene for svar før du kontakter dem.

Kritisk personell

De som utfører arbeid som brukerstyrt personlig assistent (BPA) er også å anse som kritisk personell.

Barnepass til assistenter

Barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner skal ha tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud.

Hva skjer hvis assistentene kommer i karantene eller blir syke?

For best mulig å ivareta ditt assistansebehov dersom assistentene kommer i karantene eller blir syke er det viktig at du allerede nå ansetter flere tilkallingsassistenter/vikarer. Sjekk med arbeidsgiveren til dine assistenter (leverandør eller kommunen) om de har tiltak som gjør at ansettelsesprosessen går raskere.

Kan assistenten min kreve å få bli testet?

Ja, dersom hun/han har mistanke om at de er smittet og/eller har luftveissymptomer.

Smittevernetstyr

Sørg for at du har tilgjengelig tilstrekkelig smittevernutstyr. Noen leverandører/kommuner deler ut slikt utstyr. Ta først kontakt med din leverandør for informasjon om hvordan anskaffe.

Funksjonshemmede foreldre som bruker flere assistansetimer nå fordi barna er hjemme

Sjekk med kommunen din om du kan få økt timeramme på grunn av den spesielle situasjonen vi er i akkurat nå. Husk at du har en årsramme med timer. Det betyr at du kan bruke flere timer i en periode (som nå) og færre en annen, så lenge du ikke brukt over timerammen din når vi kommer til 31. desember.

Arbeidstidsbestemmelser

Flere leverandører har utvidet arbeidstidsbestemmelsene. Sjekk info på hjemmesiden til din leverandør.

Familiemedlemmer som assistenter

Be leverandøren om å gjøre avtale med kommunen om bruk av nær familie (med nær familie menes mor, far, søsken, ektefelle/samboer, barn og barnebarn) dersom du av ulike grunner har behov for det. I utgangspunktet må kommunen forhåndsgodkjenne bruk av nær familie. Flere kommuner fraviker dette kravet nå.

Beredskapsplaner

Dersom du er i risikosonen og du ikke får nødvendig assistanse – kontakt din leverandør/kommune og hør om de har laget en beredskapsplan på din ordning.

Smittvern for assistenter

Assistenter er ofte tett på sine arbeidsledere og må være ekstra nøye med smittevern. Husk god håndhygiene – vask hender med såpe straks du kommer inn til din arbeidsleder, og når du drar!

Håndhygiene

Folkehelseinstituttet har utarbeidet veileder for håndhygiene – lenke

Gratis kurs for assistenter

Fagforbundet har flere gratis kurs også til assistenter

Du må registrere deg for å få tilgang til kursene i “Fag i fokus”, men det er ukomplisert og raskt.

Det mest aktuelle kurset akkurat nå er kanskje det om riktig håndhygiene.

Viktige og nyttige linker

Har du spørsmål som du ikke finner svar på her?

Send oss gjerne en melding, så skal vi undersøke om vi finner informasjon om det du lurer på.

Vi følger personopplysningsloven. Alle opplysninger vil bli lagret på en sikker måte, og vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende.
Klikk her for å lese mer om personvern i NHF

Sist oppdatert: 07.04.20 kl 19:00