Vi er nå inne i en ny smittebølge med spredning av et mer smittsomt virus og lockdown i stadig flere kommuner. I kjølvannet av dette ser vi at det enkelte steder oppstår utfordringer med assistanse som blir begrenset eller inndratt. Nedenfor finner du oppdatert informasjon om hvilke rettigheter som gjelder nå.

Oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet om viruset finner du her.

Informasjonen oppdateres fortløpende.

Smittevern

Du har sikkert fått med deg myndighetenes oppfordring om å vaske hender godt, både med såpe og lunkent vann – å automatisere god håndhygiene hos både deg og assistentene er kjempeviktig! Det gjør at både du og assistenten forebygger smitte. Folkehelseinstituttet har utarbeidet veileder for håndhygiene – lenke.

I tillegg til god håndhygiene er det nå også viktig at du som arbeidsleder har god kommunikasjon med din(e) assistent(er)! Å ha god kommunikasjon er med på å rette opp misforståelser samt å redusere usikkerhet. Så: vask hender og snakk sammen!

Sørg for at du har tilgjengelig tilstrekkelig smittevernutstyr. Noen leverandører/kommuner deler ut slikt utstyr. Ta først kontakt med din leverandør for informasjon om hvordan utstyret anskaffes. Det er leverandøren som har ansvaret for at smittevernet blir ivaretatt.

Det er viktig at du holder deg oppdatert på informasjonen som både kommunen/bydelen du bor i, leverandøren din samt Folkehelseinstituttet legger ut. Dersom det ikke haster, sjekk hjemmesidene for svar før du kontakter dem.

Samfunnskritisk personell

De som utfører arbeid som brukerstyrt personlig assistent (BPA) er å anse som samfunnskritisk personell, og skal kunne gå på jobb.

Arbeidstidsbestemmelser

Flere leverandører har utvidet arbeidstidsbestemmelsene. Sjekk info på hjemmesiden til din leverandør.

Hva skjer hvis assistentene kommer i karantene eller blir syke?

For best mulig å ivareta ditt assistansebehov dersom assistentene kommer i karantene eller blir syke, er det viktig at du allerede nå ansetter flere tilkallingsassistenter/vikarer. Sjekk med arbeidsgiveren til dine assistenter (leverandør eller kommunen) om de har tiltak som gjør at ansettelsesprosessen går raskere.

Kan assistenten min kreve å få bli testet?

Ja, dersom hun/han har mistanke om at de er smittet og/eller har luftveissymptomer.

Gratis kurs for assistenter

Fagforbundet har flere gratis kurs også til assistenter

Du må registrere deg for å få tilgang til kursene i “Fag i fokus”, men det er ukomplisert og raskt.

Det mest aktuelle kurset akkurat nå er kanskje det om riktig håndhygiene.

Familiemedlemmer som assistenter

Be leverandøren om å gjøre avtale med kommunen om bruk av nær familie (med nær familie menes mor, far, søsken, ektefelle/samboer, barn og barnebarn) dersom du av ulike grunner har behov for det. I utgangspunktet må kommunen forhåndsgodkjenne bruk av nær familie. Flere kommuner fraviker dette kravet nå. Vi har fått meldinger om flere kommuner eller bydeler som har avslått bruk av familiemedlemmer som assistenter, til tross for at vi har fått bekreftet at dette er noe familiemedlemmer/nærstående skal kunne gjøre i en unntakssituasjon.

Funksjonshemmede foreldre som bruker flere assistansetimer nå fordi barna er hjemme

Sjekk med kommunen din om du kan få økt timeramme på grunn av den spesielle situasjonen vi er i akkurat nå. Husk at du har en årsramme med timer. Det betyr at du kan bruke flere timer i en periode (som nå) og færre en annen, så lenge du ikke har brukt over timerammen din når vi kommer til 31. desember.

Barnepass til assistenter

Barn av personell i samfunnskritiske funksjoner skal ha tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud.

Beredskapsplaner

Dersom du er i risikosonen og du ikke får nødvendig assistanse – kontakt din leverandør/kommune og hør om de har laget en beredskapsplan på din ordning.

Kutt i assistansetimer

NHF har fått melding om enkelte kommuner som har inndratt assistansetimer og kun gir assistanse til de aller mest grunnleggende behov. Her vil vi bemerke at det kan være enkelte som har et mindre assistansebehov under lockdown enn ellers, men at det ikke nødvendigvis er tilfelle. Koronatiltakene er svært krevende for alle, ikke minst for mange funksjonshemmede som ofte er isolerte fra før. Det å kunne bevege seg ut og f.eks. gå en tur eller delta i sosiale aktiviteter innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler, er et grunnleggende behov som vi forventer at folk får dekket.

Viktige og nyttige lenker

Har du spørsmål som du ikke finner svar på her?

Send oss gjerne en melding, så skal vi undersøke om vi finner informasjon om det du lurer på.

Vi følger personopplysningsloven. Alle opplysninger vil bli lagret på en sikker måte, og vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende.
Klikk her for å lese mer om personvern i NHF

Sist oppdatert: 07.04.20 kl 19:00