Vi anbefaler alle å følge myndighetens råd om å reise minst mulig og unngå kollektivtransport, særlig hvis du trenger assistanse som innebærer fysisk nærhet.

Kollektivtrafikken er fremdeles i drift landet over, ettersom personell i kritiske samfunnsfunksjoner fremdeles er avhengig av å kunne ta seg rundt. Imidlertid ser vi at svært mange av operatørene opererer med ulike sikkerhetstiltak for å beskytte sine ansatte, som for eksempel at de første setesettene på busser er avsperret.

Leder for samferdselsnettverket i NHF, Magnhild Sørbotten, opplyser til Handikapnytt (https://www.handikapnytt.no/nhf-prov-a-unnga-kollektivtransport/) at flere sentrale aktører innen kollektivtransportsektoren har tatt kontakt med henne og andre i organisasjonen for å få råd og innspill om hvordan denne situasjonen kan håndteres.

Hun råder alle som kan til å unngå kollektivtrafikken i korona-situasjonen. De aller fleste steder vil en sjåfør kunne hjelpe til med å legge ut en rampe, men de vil ikke kunne bistå med festing/faststropping av stol etc, fordi de da må nærmere kunden enn en meter. På grunn av smittefare, for begge parter, er slik nærkontakt strengt frarådet.

Har du behov for hjelp utover utlegging av rampe? Da anbefaler Magnhild Sørbotten at du av helsemessige årsaker har med egen assistent, eller en annen ledsager om du ikke har assistanse. Men NB! dette ikke er noe man kan pålegges! Dersom det er behov for ytterligere tiltak, regner vi med at transportøren utstyrer sine sjåfører med riktig beskyttelsesutstyr.

Magnhild Sørbotten viser til en uttalelse fra arbeidsutvalget i Norges Handikapforbund, som sier:

«Norges Handikapforbund har stor forståelse for at man ønsker å sikre bussjåfører best mulig mot smitte. Vi anbefaler aktivt våre medlemmer å følge myndighetenes råd, og avstå fra å reise kollektivt når dette er mulig. Svært mange har allerede isolert seg hjemme for å unngå å bli smittet. Likevel vil det være rullestolbrukere som må reise kollektivt. Det er ingenting i signalene fra myndighetene som tyder på at rullestolbrukere spesielt skal ekskluderes fra å bruke kollektivt til sine jobber. Også i denne gruppen finner vi mennesker med jobber som dekker kritiske samfunnsfunksjoner. Den store andelen rullestolbrukere har ikke assistenter de kan ta med seg og som kan overta bussjåførens normale oppgave med å løfte ut rampe, eller heis. Et påbud om ledsager vil derfor medføre at rullestolbrukere, også de med jobber i kritiske samfunnsfunksjoner, stenges ute fra å utføre sitt arbeid. Vår erfaring er at uttaging av rampe, eller manøvrering av heis, greit lar seg gjøre uten å være nærmere passasjeren enn 1 meter.  Dersom det er behov for ytterligere tiltak, regner vi med at transportøren utstyrer sine sjåfører med riktig beskyttelsesutstyr.»

Hun forteller også at Ruter (Oslo og gamle Akershus) har gitt tilbakemelding om at de ikke klarer å utstyre alle bussjåfører med nødvendig sikkerhetsutstyr. De ønsker derfor at de som har behov for «nærgående» assistanse, men som ikke kan ta med en ledsager, gir Ruter beskjed slik at de kan stille med alternativ bestillertransport. – Vi innser at i dette er det beste man klarer å få til uten å utsette passasjer og sjåfør for smitterisiko i Ruter sitt dekningsområde, sier Magnhild Sørbotten.

Hun er likevel krystallklar på at alternativet må være bestillertransport man kan bestille samme dag. Les mer på Ruters nettsider: https://ruter.no/nyheter/reiserad/?id=14863

Vestfold Kollektivtrafikk (VKT) opplyser på sine nettsider om at de kun kan bistå med rampeutlegging, og ikke nærkontakt. https://www.vkt.no/nyhetsrom/nyheter/2020/mars/coronavirus-informasjon-til-reisende/

Har du spørsmål knyttet til din lokale eller regionale kollektivtransport anbefaler vi deg å oppsøke informasjon på deres nettsider.