F.h: Regionleder i NHF Oslo Karl Haakon Sævold ledet ordførerkandidatduellen mellom Hassan Nawaz (H) og Rina Mariann Hansen (Ap) på scenen i Sagene samfunnshus.
F.h: Regionleder i NHF Oslo Karl Haakon Sævold ledet ordførerkandidatduellen mellom Hassan Nawaz (H) og Rina Mariann Hansen (Ap) på scenen i Sagene samfunnshus.

Leder av Helsepersonellkommisjonen Gunnar Bovims tanker får ikke gjennomslag i Oslo. Det var på et debattmøte i regi av Norges Handikapforbund Oslo tirsdag 22. august at både byråd Rina Mariann Hansen (Arbeiderpartiet) og Høyres Hassan Nawaz avviste Bovims utspill om å diskutere ressursbruken ved å la unge bo hjemme fremfor i «en felles bolig med noen i nabokommunen».

‑ Jeg er grunnleggende uenig med Bovim. Det her er å sette grupper opp mot hverandre, det er stigmatiserende og det er feil sted å starte, sa Nawaz, som er Høyres fraksjonsleder i Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune.

Se klipp fra debatten her

– Det er feil fordi man ser ikke den samfunnsmessige nytten fra et økonomisk perspektiv og fra et folkehelseperspektiv ved å prioritere god yngreomsorg, sa han.

Hansen fulgte opp og slo fast at hun er veldig oppgitt av en debatt som stakkarsliggjør og umyndiggjør og fratar mennesker med funksjonsnedsettelser sin menneskelighet.

‑ Vi ønsker at alle skal få god omsorg og delta i samfunnet og komme i arbeid.  Mange er utenfor og ønsker å komme inn. Da er BPA og bolig ekstremt viktig. Vi ønsker at folk skal kunne bo i eget hjem, sa hun.

Ytterligere kritikk

Tidligere har både Stiftelsen SOR og Løvemammaene gått sterkt ut mot Bovim.

‑ Mennesker i utsatte livssituasjoner trenger kanskje minst av alt medlidenhet. Og de trenger i enda mindre grad at vi baserer debatter på nettopp det. Hvis det er slik at medlidenheten skal trumfe grunnleggende menneskerettigheter, kan vi like gjerne samle folk i en gedigen smeltedigel, og la den verdimessige bærebjelken i hovedsak baseres på snillisme og medynk, skriver spesialrådgiver i Stiftelsen SOR, Linn Løvlie Slette, i et debattinnlegg i Altinget.

– CRPD gjelder for alle norske kommuner, og det kommunale selvstyret kan ikke fri seg fra slike internasjonale forpliktelser, skriver hun.

Hun anbefaler å lære av de kommunene som legger konvensjoner og faglige føringer til grunn i sin tjenesteutvikling.

‑ Er det nødvendig å diskutere hvorvidt menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon gjelder alle barn og unge? Er ikke dette oppe og avgjort?, spør Løvemammaenes Marlene Ramberg.

Styreleder Ingrid Thunem i Unge funksjonshemmede reagerer også sterkt: – Retten funksjonshemmede har til å velge hvor og med hvem de vil bo, står sterkt i FNs konvensjon om menneskerettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Å mene at jeg burde bo på institusjon, er like absurd som å si at alle med briller eller alle som ser på fotball burde bo sammen, skriver hun i Altinget.