Norges Handikapforbund og Norges Handikapforbunds Ungdom mener det er på høy tid å anerkjenne funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) som en hovedkonvensjon og la den bli en del av grunnstammen i menneskerettighets-lovgivningen. Vi har derfor laget et påvirkningsnotat som er sendt til alle landets stortingsrepresentanter.

Stortinget skal denne høsten behandle et forslag om å inkorporere CRPD i Menneskerettighetsloven. Erfaringer både fra domstolene og kommunal praksis viser at CRPD ikke blir tillagt tilstrekkelig vekt. Norsk lov går foran. Det var nettopp dette, å gi konvensjoner forrang, som var Stortingets premiss for å vedta Menneskerettighetsloven i 1999. Det premisset må også gjelde for funksjonshemmedes menneskerettigheter.

Norges Handikapforbund og Norges Handikapforbunds Ungdom har laget et påvirkningsnotat som er sendt til alle Stortingsrepresentanter, og våre regioner følger opp med egne oppfordringer til sine fylkesbenker.

Les påvirkningsnotatet her: Inkorporer CRPD i Menneskerettighetsloven (pdf)
Les vedlegget her: Myter og fakta (pdf)

5 gode grunner til at Stortinget må vedta å inkorporere CRPD i Menneskerettighetsloven:

  1. Vise tydelig at Norge ikke aksepterer diskriminering.
  2. Anerkjenne at menneskerettighetene også gjelder for funksjonshemmede borgere.
  3. Løfte politikken fra å handle om omsorg til å handle om menneskerettigheter og
    likestilling.
  4. Gi CRPD samme status som andre konvensjoner som ivaretar menneskerettighetene.
  5. Vise at Norge tar FNs bærekraftsmål på alvor: Leave no one behind!