Fjellsyn

NHF Land har hytteannlegg til leie på vakre Lenningen som leies ut hele året både til medlemmer og ikke medlemmer. Den ligger like ved fylkesvegen mellom Fagernes og Gausdal. Hytta er godt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hytta ble bygget rundt 1990, ble oppgradert med nytt kjøkken og bad i 2010 og i 2013 ble alle soverom pusset opp. Det er soveplass til 15 personer inne i hytta og i tillegg er det et anneks med 2 senger.

Pris pr. døgn for hytta:

  • Døgnpris hytta (medlem): 800kr

  • Døgnpris hytta (ikke medlem): 1000kr

  • Døgnpris anneks (medlem): 350kr

  • Døgnpris anneks (ikke medlem): 400kr

  • Påsken deles i to med 5000kr for hver halvdel.

  • Det er anledning til å leie vask.

  • Pris er 1000kr for hytta og 100kr for annekset.

Hyttekontakt er Eli K. Svensrud  treffes på telefon 611 10684 eller 91 86 75 89.

Mere informasjon i  vår brosjyre som kan lastes ned her Brosjyre Fjellsyn NHF Land.pdf eller fås tilsendt ved henvendelse til hyttekontakten.