Kontakt kontoret

For tiden er kontoret stengt for besøk pga. den pågående pandemien

Adresse: Glassverksgata 5, 2815 Gjøvik Telefon: 61 10 83 10, E-post: nhf.innlandet@nhf.no

Jørgen Wien
Regionkontorleder
Tlf: 61 10 83 10
Mobil: 962 23 192
E-post: jorgen.wien@nhf.no
Vi har mange lokal- og landsforeningslag i Innlandet. Finner du ikke noe nær deg, så kanskje vi sammen kan starte opp noe?

Lokallag
(kommunelag)

NHF Land

Arild Flaten, 911 37 453, ariflate@online.no

NHF Valdres

Gerd Kongslien Bjerkli, 900 82 490, gerdbjerkli@live.no

NHF Toten

NHF Toten ligger for tiden under regionens styre. Ved interesse kan man kontakte regionkontoret på nhf.innlandet@nhf.no

NHF Gjøvik

Leif-Erik Engen, 920 91 883, Lerik-en@online.no

NHF Hadeland

Kjersti Løvhaug, 976 68 370, Kje.lovh@hotmail.no

NHF Lillehammer og Omegn

Øystein Espelund, 906 39 330, oysesp@gmail.com

NHF Vågå

Kåre Bakken, 916 90 334, Kaareba2@online.no

NHF Løten

Steinar Aas, 986 29 077, s-aas3@online.no

NHF Elverum og Omegn

Gunvor Olbergsveen, 62 41 19 37

NHF Skjåk

Mari Langleite Barrusten, 918 01 228, jobarrus@online.no

NHF Glåmdal

Svein Bjørklund, 901 79 276, svein@east.no

NHF Hamar og Omegn

Synnøve Bratlie, 62 57 80 41 / 408 75 342, synnbra@online.no

NHF Trysil

Brynhild Lysfoss, 971 83 437, blysfoss@bbnett.no

NHF Stor-Elvdal og Rendalen (kontakt)

Eli Oddveig Olsen, 901 36 173, Elioddveig.olsen@gmail.com

NHF Sel (kontakt)

Hans Eglum, 911 28 840, heglum@online.no

Landsforeningslag

Handikappede barns foreldreforening

HBF Innlandet (kontakt)
Irene Dillerud, 930 33 694, irene.dillerud@online.no

Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager

LKB Innlandet (kontakt)
Ann-Jorunn Magnussen, 450 27 625, annjorunnmagnussen@hotmail.com

Landsforeningen for amputerte

LFA Innlandet (kontakt)
Randi Mellem, 916 39 145, Rin-mel@online.no

Landsforeningen for ryggmargsskadde

LARS Innlandet
Anders Nupen Hansen, 976 43 232, anders@totalsport.no

Landsforeningen for polioskadde

LFPS Oppland
Annelise M. Krågsrud, 915 32 749, perkraag@online.no

LFPS Hedmark
Mona Myrer, 456 05 790, Mona.myrer@gmail.com

Landsforeningen for slagrammede

LFS Oppland
Kirsten Engen, 924 50 739, Kirsten_1946@yahoo.no

LFS Hedmark
Heidi Myrvold, 916 88 093, heidi_myrvold@live.no

Landsforeningen for nakkeskadde

LFN Hedmark (kontakt)
Mona Lie, 934 27 019, monalie.1970@gmail.com

Regionstyret er NHF Innlandets styrende organ mellom årsmøtene, og består av representanter fra både lokal- og landsforeningslag i regionen.

Leder Shaqir Rexhaj
906 03 969
shaqir_hrexhaj@hotmail.com

Nestleder Kirsten Engen
924 50 739
kirsten_1946@yahoo.no

Styremedlem Synnøve Bratlie
tlf. 62 57 80 41
408 75 342
synnbra@online.no

Tor Guttormsen
934 40 296
tgut@online.no

Styremedlem Remi Johansen
917 79 008
remi.johansen@me.no

Mariann Brattland
996 93 844
mmoen@live.no

Anders Nupen Hansen
976 43 232
anders@totalsport.no

Ungdomskontakt Hanna Fu Man Koppang
90718045
Koppang.hanna@yahoo.fr