Universell Utforming Inspirasjon

Heftet presenterer i tekst og bilder prosjekter der universell utforming er en integrert kvalitet i god arkitektur, og der funksjon og estetikk er i samspill. Eksemplene er hentet fra Norge og fra utlandet, og omfatter offentlig miljø og boliger.

Inspirasjon - universell utforming - pdf