NHF-bingoene var blant de virksomhetene som ble rammet da store deler av Norge ble stengt ned i koronakrisen fra midten av mars. Nå jobber vi for å få kompensert inntektsbortfallet.

Organisasjonsleddene våre får inn betydelige midler hvert år i bingoinntekter. Nå er alle bingohaller stengt, og både lokallag, regioner og landsforeninger vil merke det når inntektene faller bort.

Generalsekretær Sunniva Ørstavik og forbundsleder Tove Linnea Brandvik er begge bekymret for konsekvensene av at bingoene er stengt, men jobber nå hardt med å sikre organisasjonsleddenes inntektsgrunnlag.

Regjeringen har vedtatt en krisepakke som blant annet skal sikre frivillighetens livsgrunnlag i koronakrisen. Vi jobber på flere nivå, blant annet for å sikre at de kompensasjonsordningene som blir laget også vil gjelde for oss.