Kjære medlemmer og tillitsvalgte i Norges Handikapforbund Oslo,

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! Takk til alle, som hver på sin måte, bidrar i arbeidet for å skape et mer likestilt, inkluderende og mangfoldig samfunn.

Gjennom året har NHF Oslo, og hele NHF, landet over, i både regioner og landsforeninger, jobbet intenst med å fremme våre saker både før, under og etter kommunevalget. Før: Med debatter og utspill. Etter: Med politisk påvirkning, deltakelse i politisk debatt og høringer samt aktiv kunnskapsformidling.

I en kort julehilsen kan jeg ikke gå gjennom alle felt, men nevner noen få, som fortsatt krever innsats og oppfølging.

BPA

Bystyret i Oslo har gitt et klart oppdrag: BPA skal være et likestillingsverktøy. Det skal være likebehandling. Vedtaket må bli til praksis. Det forventer alle som bruker BPA i Oslo. Det skal etableres en sentral bestillerenhet. Her forventer NHF Oslo nødvendig tempo, kraft og fremdrift.

UU

NHF Oslo kommer til å fortsette arbeidet for å sikre tilstrekkelig og solid satsing på at Oslo blir en universelt utformet by innen 2030. En økning på 20 millioner kroner, som samtidig innebar en reduksjon målt mot det forrige byrådets tilleggsinnstilling, blir for slapt. På dette feltet må pengene samsvare med ambisjonene. Det haster og det haster nå. Fra et byråd, som i sitt politiske grunnlag skriver at «Oslo skal være verdens beste by å bli født i, vokse opp i, flytte til, leve i, og bli gammel i» burde man forventet langt mer.

Handlingsplanen som skal følge opp UU-strategien må på plass. Jeg har merket meg at finansbyråden «vil komme tilbake til… hva dette vil kreve av ytterligere midler».

NHF Oslo har allerede, i våre budsjettinnspill, dokumentert behovet for eksempel når det gjelder universell utforming av skoler, transport, viktige knutepunkt mv. Det trengs altså «ytterligere midler».

CRPD

Tidlig i januar skal ekspertutvalget som har utredet inkorporering av CRPD i norsk lov levere sine anbefalinger. Likestillings- og diskrimineringsombudet presenterte nylig en omfattende rapport om inkorporering av CRPD i norsk lov. Rapporten viste og dokumenterte mangler i lovverk og avvik mellom lov og praksis og gir presise og klare anbefalinger. Rapporten er et svært viktig bidrag og nyttig verktøy for å sikre at rettighetene til funksjonshindrede styrkes i tråd med CRPD. Det er også grunn til å gi honnør til NIM (Norges institusjon for menneskerettigheter) som har lansert et menneskerettighetskurs for folkevalgte og ansatte i kommunene.

Rekruttere i 2024

Vi skal, i 2024 og i årene som kommer, fortsette vår felles innsats og vårt felles engasjement for å skape endring, en bedre hverdag og et bedre liv for våre medlemmer. Det gjør vi både i organisasjonsfellesskapet og gjennom å utvikle sterke og solide allianser.

Skal vi vinne frem må vi også bli flere. Derfor må vi alle ut og rekruttere nye medlemmer til NHF-fellesskapet.

Oslo skal og må være en by for alle!

Takk for innsats!

Med ønske om en god jul og et riktig godt nytt år!