Annet Arkiver - Norges Handikapforbund

"Parkeringsboten" vår kan du legge på ruta til biler som står feilparkert på HC-parkeringsplass, for å informere om at feilparkeringen skaper problemer for dem som virkelig trenger plassen. Lappen likner en ekte parkeringsbot, men mottakerne får ikke et reelt gebyr - forhåpentligvis går de en runde i tenkeboksen og velger en annen parkeringsplass neste gang. NB! Bruk "boten" med omhu. Sjekk grundig på forhånd at bilen du vil …
I dette strategidokumentet fra 2000 definerer NHF brukermedvirkning og presenterer 10 grunnpunkter for medvirkning. Heftet oppfordrer til bevisst bruk av medvirkning som metode.
Informasjon om Norsk forening for Arvelig Spastisk Paraparese/-Ataksi (NASPA)    

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen