Internasjonalt Arkiver - Norges Handikapforbund

Denne flotte brosjyren fra 2017 viser kjernen i NHFs internasjonale arbeid.

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen