Norges Handikapforbund har mistet betydelige inntekter fra Norsk Tipping og står i en alvorlig økonomisk situasjon. Sentralstyret har satt i gang et stort arbeid for å sikre økonomisk og politisk bærekraft.

I over ti år har driften vår vært avhengig av tilskudd fra Norsk Tipping. Nå har dette tilskuddet blitt redusert med 14 millioner kroner – et betydelig større kutt enn forventet.

Inntektsbortfallet fra Norsk Tipping vil få store konsekvenser for hele NHF, og sentralstyret er godt i gang med et grundig arbeid for å finne nye inntektskilder og redusere kostnadene i alle ledd.

Selvfinansierte organisasjonsledd

Det er satt i gang en fullstendig analyse av NHFs økonomi. Blant annet jobbes det med å finne gode løsninger for at alle deler av organisasjonen på sikt kan bli selvfinansierende.

Sentralstyret er opptatt av å involvere hele organisasjonen i dette arbeidet, og det er satt i gang en aktiv møtevirksomhet med regioner, landsforeninger og lokallag for å informere og samle ideer og innspill.

Bruk av tillitsvalgtes erfaring og kunnskap

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik og sentralstyret er opptatt av at krisen også åpner for å jobbe på nye og gode måter. En positiv konsekvens, er at vi nå i større grad vil involvere våre tillitsvalgte i det viktige arbeidet vårt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Portrettbilde av forbundsleder Tove Linnea Brandvik, men ensfarget blå bakgrunn.
Forbundsleder Tove Linnea Brandvik har stor tro på at vi skal lykkes. Foto: Tine Poppe

– Her har vi en stor ubrukt ressurs – ikke først og fremst som gratis arbeidskraft, men i kraft av den erfaringen og kunnskapen våre tillitsvalgte har og som viktige ansikt og stemmer i offentligheten, sier Tove.

Hun og sentralstyret vil be alle organisasjonsledd og ressurspersoner som vil og kan om å bidra, både med arbeidskraft og solidariske fellesskapsløsninger i finansiering av aktivitet.

Ansettelsesstopp og ekstern finansiering

Tiltakene nevnt over vil først og fremst ha langsiktige effekter. I tillegg jobbes det med å kutte kostnader i hele NHF. For å klare det, har sentralstyret blant annet vedtatt ansettelsesstopp og at all aktivitet krever ekstern finansiering. Vi vil også satse mer digitalt framover.

Optimistisk forbundsleder

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik har stor tro på at vi skal lykkes.

– Jeg føler meg trygg på at vi skal klare å snu skuta sammen og sørge for at organisasjonen vår blir både politisk og økonomisk bærekraftig framover. NHF samler så mange engasjerte, motiverte og endringsvillige folk som løfter sammen. Da får vi det til.

Hun synes koronakrisen, og måten hele NHF har håndtert situasjonen på, lover godt for arbeidet med å sikre NHF-økonomien også.

– Det har vært godt å se at dugnadsånden og solidariteten er stor blant våre medlemmer og tillitsvalgte. Alt vi lærer gjennom denne situasjonen vil vi få stor bruk for i tiden framover, sier hun.