Den 16. desember la BPA-utvalget fram sin utredning NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt etter to års arbeid. Utvalgets viktigste mandat var å sørge for at BPA – borgerstyrt personlig assistanse – blir et reelt likestillingsverktøy for funksjonshemmede.

Vi trenger en kraftfull BPA-politikk for likestilling

Folks rett til å leve frie, selvstendige liv er grunnfestet i menneskerettighetene og de skal selvfølgelig også gjelde for funksjonshemmede. Dessverre er ikke virkeligheten slik i Norge i dag. Barn får ikke vært med på fritidsaktiviteter, unge mennesker må velge mellom å studere eller være med venner og mange bestemmer ikke over helt grunnleggende ting som når og hva de skal spise, hvor de kan reise eller om du kan delta i politikk og organisasjonsliv. For å nevne noe. Det er derfor på høy tid at det kommer ny, kraftfull og tydelig politikk for likestilling på dette området.

– Nå skal vi bruke jula godt til å sette oss inn i arbeidet fra utvalget, sier generalsekretær i NHF Sunniva Ørstavik. Hun synes det er positivt å merke seg at et samlet utvalg både fremmer forslag om kraftigere lovverk, at behovet for assistanse handler om alle livets arenaer og at retten til BPA skal gjelde alle – uavhengig av diagnose.

Dissens på viktige områder

Vi merker oss også at de som representerer ekspertene på BPA i utvalget – de som selv har erfaring med hva BPA innebærer for et fritt og selvstendig liv, blant annet vår egen Tove Linnea Brandvik – tar dissens på svært viktige områder for oss. For at BPA skal sikre full likestilling og deltakelse for alle må den ut av helselovgivningen og bli et statlig ansvar.

– Dagens ordning er et lottospill der hvor du bor i landet, avgjør hvilken frihet du får. Sånn kan vi ikke ha det, sier Ørstavik.

Vi i Norges Handikapforbund har stor tro på at den nye regjeringen vil lytte tydelig til disse stemmene som er gode representanter for hele bevegelsen. Regjeringen har lovet at politikken for funksjonshemmede skal være likestillings- og rettighetspolitikk. De har bestemt at CRPD skal inn i norsk lov. Da må en ny politikk for BPA sørge for at funksjonshemmede får rett til full deltakelse og frihet uavhengig av hvor de bor i landet.

Klar til kamp!

Vi ser fram til å gå sammen med alle våre allierte i og utenfor funksjonshemmedebevegelsen for å kjempe for en BPA som gir full likestilling og frihet. Når NoUen nå sendes ut på høring, vil vi sørge for god opplæring, informasjon og mobilisering til hele bevegelsen. Det blir en hektisk start på det nye året, men vi er mer enn klare!

Les mer: