I Norge – verdens beste land å bo i – blir vi funksjonshemmede diskriminert. Fordommer og dårlig tilgjengelighet stenger oss ute. Bli med oss på å knuse barrierene!

Mari, Marianne, Ida, Sally, Amir, Ellen og Monica er studenter, filmskapere, aktivister, gründere, idealister, og mødre – og har viktige historier å fortelle. Om diskriminering i hverdagen, om forskjellsbehandling og det å ikke bli sett, hørt og trodd på. Om hvordan vi sammen kan skape mangfold og rettferdighet. Bli kjent med dem og bli med oss på å forandre verden!

Skjermbilde fra knusbarrierene.no
Skjermbilde fra knusbarrierene.no