Pandemien har grepet inn i hverdagen vår, og mye har blitt annerledes. Vi har laget egne koronanettsider på 9 ulike språk med informasjon som er spesielt relevant for funksjonshemmede.

Lenken er nhf.no/korona

Nettsidene er en del av et viktig og spennende informasjonsprosjekt, støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi. I prosjektet setter vi fokus på koronasituasjonen og det å ha en funksjonsnedsettelse og minoritetsspråklig bakgrunn. Prosjektet heter “Dobbel minoritet, dobbelt utsatt”.

Gjennom dette prosjektet har vi også arrangert flere spennende webinarer og sosiale treff. Programmet, som er avsluttet nå, finner du her på bloggen Oslo F.