Forsidebanner "Råd og retningslinjer om koronasmitte"

I lys av smittetrykket og myndighetenes retningslinjer og anbefalinger, har vi gått gjennom og oppdatert våre egne koronatiltak. Hovedkontoret i Galleri Oslo holder nå stengt.

Påbud om hjemmekontor

Det vil si at de ansatte med arbeidssted Oslo er påbudt å ha hjemmekontor. Dette påbudet er en konsekvens av Oslo kommunes retningslinjer:

«Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig»
(fra Oslo kommunes nettsider)

Anbefalinger for organisasjonen

  • Vi anbefaler fortsatt digitale møter i så stor grad som mulig, eventuelle fysiske møter skal samtidig gjøres tilgjengelig for digital deltakelse. Samtidig er det anledning til å arrangere møter for opptil henholdsvis 20 og 50 personer gitt at reglene for slike samlinger følges. Myndighetene åpnet den 15. juni for arrangementer med opptil 200 personer underlagt de samme reglene. Av hensyn til at vi organiserer mange mennesker som er definert som risikogruppe, har vi valgt å sette et øvre tak på 50 deltakere på våre arrangementer.
  • Eventuelle samlinger og møter må foregå på steder som opptrer som såkalt ansvarlig arrangør, for eksempel på hotell.

I NHF har vi tillitsvalgte, medlemmer og ansatte som kan være ekstra utsatt for å utvikle alvorlig sykdom dersom de blir smittet av koronaviruset. Det er svært viktig at vi som organisasjon og arbeidsplass følger myndighetenes råd og smittevernregler. Reglene gjelder inntil det kommer nye signaler fra myndighetene.

Har du noen spørsmål?

Ta gjerne kontakt med generalsekretær Sunniva Ørstavik / sunniva.orstavik@nhf.no
eller leder HR og organisasjonsutvikling Anett Kleven / anett.kleven@nhf.no

Du kan også kontakte servicetorget mellom 10.00 og 13.00 hver dag eller sende oss en e-post på nhf@nhf.no

Ta godt vare på deg selv og dine!