Korrupsjonssaken i Malawi, som vi ble varslet om i fjor, er nå ferdigbehandlet og avsluttet. NHF trekker seg fra alt videre samarbeid med Malawiske organisasjoner.

I Norges Handikapforbund har vi jobbet med internasjonal bistand i nærmere 40 år. Gjennom dette arbeidet har vi vært med på å fremme funksjonshemmedes rettigheter i flere afrikanske land og i Midtøsten.

Vi jobber kontinuerlig for å sikre at våre bistandsmidler når fram til funksjonshemmede i tråd med de avtalene vi har gjort. Vi praktiserer nulltoleranse for korrupsjon og alle former for økonomisk mislighold. Vi har styrket antikorrupsjonsarbeidet vårt for å styrke både vår og våre partnerorganisasjoners risikohåndtering, og er en del av et helhetlig arbeid for å fremme god organisasjonskultur og samfunnsmessige endringer. I dette arbeidet samarbeider vi tett med Atlas-alliansen – funksjonshemmedes egen bistandsstiftelse, som vi er en del av.

Grundig granskning

I mars i fjor mottok vi et varsel om misligheter i Federation of Disability Organisations in Malawi (FEDOMA). På bakgrunn av dette foretok vi, i samråd med Atlas-alliansen og Norad, en granskning av all drift i Malawi i perioden 1.1.2016 til mars 2019 har nå blitt gransket.

Gjennom granskningene har det blitt avdekket at over en tredjedel av vår finansiering til FEDOMA i perioden enten er dokumentert med forfalskede dokumenter, helt mangler dokumentasjon, har blitt bukt på annet enn de aktivitetene det var budsjettert for, eller er mangelfullt dokumentert. Til sammen utgjør mislighetene 1 238 019 kroner. Vi har tilbakebetalt 1 113 317 kroner til Norad.

Granskningene viste også at det har vært en ukultur i organisasjonen som har lagt til rette for korrupsjon. FEDOMAs daglige leder, regnskapsfører og tidligere økonomisjef har blitt politianmeldt og senere arrestert.

Tragisk for funksjonshemmede i Malawi

Målet med prosjektet var å styrke funksjonshemmedes organisasjoner i Malawi, fremme rettighetene til funksjonshemmede og å øke inntektene til funksjonshemmede, samt å sikre at myndigheter og organisasjoner planlegger krisehåndtering på en måte som inkluderer funksjonshemmede.

– Denne saken er svært synd for funksjonshemmedes bevegelse i Malawi. Funksjonshemmede i Malawi utsettes for diskriminering og har dårligere levekår enn andre, at kampen for deres rettigheter settes tilbake på grunn av denne saken er veldig trist, sier Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund.

– Samtidig er det en tragisk sak. Ettersom FEDOMA er paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner i Malawi har de spilt en viktig rolle for denne bevegelsen, sier hun.