Vi har blitt varslet om korrupsjon knyttet til bistandsarbeidet vårt i Malawi. Sakene er under etterforskning, og vi samarbeider tett med norske myndigheter om å rydde opp.

Norges Handikapforbund har jobbet med internasjonal bistand i nærmere 40 år. Gjennom dette arbeidet har vi vært med på å fremme funksjonshemmedes rettigheter i flere afrikanske land og i Midtøsten.

I bistandssammenheng er det alltid viktig å være bevisst på risikoen for korrupsjon. Vi har med årene utviklet gode rutiner for å fange opp økonomiske misligheter. Nå har vi blitt varslet om tre ulike korrupsjonssaker i Malawi. Dette er saker vi tar svært seriøst.

Sakene etterforskes fremdeles av Norads varslingsteam. Vi deltar aktivt i etterforskningen, blant annet med å bidra til å belyse sakene med så utfyllende informasjon som mulig.

Denne uken er både leder for internasjonal avdeling, Eirin Sørensen, og flere rådgivere på plass i Malawi for å rydde opp og diskutere saken med våre samarbeidspartnere der. Vi skal også møte den norske ambassaden i Malawi og ansvarlig statssekretær i det Malawiske regjeringsapparatet.

Varslene gjelder misbruk av midler til bistandsprosjekter som skal fremme Malawiske funksjonshemmedes rettigheter. Sakene gjelder kostnadsføring av midler uten dokumentasjon, forfalsking av dokumentasjon og signaturer og bruk av midler til aktiviteter som ikke er godkjent. Så langt har vi grunn til å tro at det dreier seg om et samlet beløp på om lag 500 000 NOK som er underslått. Konsekvensen er at planlagte aktiviteter ikke har blitt gjennomført.

Utfallet av etterforskningen vi bli publisert hos oss og på nettsidene til Norad.

Norges Handikapforbund jobber kontinuerlig for å sikre at våre bistandsmidler når fram til funksjonshemmede i tråd med de avtalene vi har gjort. Vi praktiserer nulltoleranse for korrupsjon og alle former for økonomisk mislighold. Antikorrupsjonsarbeidet er også viktig for å styrke både vår og våre partnerorganisasjoners risikohåndtering, og er en del av et helhetlig arbeid for å fremme god organisasjonskultur og samfunnsmessige endringer. I dette arbeidet samarbeider vi tett med Atlas-alliansen – funksjonshemmedes egen bistandsstiftelse, som vi er en del av.

Les mer om antikorrupsjonsarbeidet på Atlas-alliansens nettsider.