Regjeringen har bedt om våre innspill til den nye handlingsplanen for universell utforming. Vi har gitt klar beskjed om at det må tas solide grep for å skape et universelt utformet og ikke-diskriminerende samfunn.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming går ut i år, men er forlenget et år til. Bufdir er i gang med å utforme en ny plan som skal gjelde fra 2021, og har bedt organisasjonene om innspill på bakgrunn av våre erfaringer. Vi er selvsagt på banen, og har gitt innspill sammen med FFO, Unge Funksjonshemmede og NHFU.

Kort fortalt forteller vi om den store andelen utilgjengelige bygg – skoler, arbeids- og publikumsbygg, boliger, studentboliger – samt uteområder, transportmidler og IKT. Vi peker på svekket lovverk, manglende interesse og midler og muligheten til å argumentere med uforholdsmessig byrde. Utfordringene er mange, og i innspillet til Bufdir er vi tydelige på at det må et mer helhetlig grep til for å sikre at funksjonshemmede kan delta som borgere i samfunnet på lik linje med andre. Det kreves krever både satsing, lovverk, økonomiske midler og kompetanse.

Klikk her for å lese innspillet (pdf)