Universell utforming Arkiver - Norges Handikapforbund

Universell utforming handler om å skape omgivelser og produkter som er tilgjengelige og brukervennlige for oss alle, uavhengig av vår funksjonsevne. En viktig del av universell utforming er utformingen av gangveier og fortau, der brostein ofte brukes som et estetisk og slitesterkt materiale. Men selv om brostein kan være vakker å se på, bringer de …
Boligheftet vårt fra 2014 er nå oppdatert. Her finner du gjeldende regelverk, tips til gode løsninger og finansieringsmuligheter. Heftet «Tilgjengelige boliger. Tilpasning av eksisterende boliger» ble utgitt av Norges Handikapforbund i 2014, med finansiering fra Husbanken. Formålet var å fremme flere tilgjengelige boliger og vise muligheter. Etter 2014 er regelverk og finansiering blitt endret, og …

Regjeringen har kommet med forslag til endringer i Bilstønadsforskriften, og NHF har sammen med FFO avgitt høringssvar. Vi mener forslaget vil svekke retten til nødvendig transport.

Bilstønadsordningen er av helt avgjørende betydning for våre muligheter til å delta i samfunnet på linje med andre. Vi mener departementets forslag betyr innstramninger og ikke kun presiseringer av dagens …

Regjeringen har sendt et forslag til ny boligsosial lov ut på høring, og NHF har avgitt høringssvar. Vi mener forslaget ikke svarer godt nok på dagens utfordringer på boligmarkedet.

Et boligmarked med lav fysisk tilgjengelighet og høye priser for eie og leie produserer ulikhet. Dette fører også til at mange får problemer med å skaffe seg …
Vet du egentlig om tekstene, bildene, lenkene og dokumentene du deler er tilgjengelig for alle? Vi har samlet noen tips og retningslinjer for hvordan du enkelt kan gjøre innholdet du deler mer universelt utformet. I Norge har vi et regelverk som sier at nettsider og digitalt innhold skal være universelt utformet. Dette gjelder både private og …
Nordland fylkeskommune er på jakt etter prosjektdeltakere med interesse for brukermedvirkning, og ønsker variasjon knyttet til erfaring, kjønn og alder. Er du ansatt i fylkeskommunen, og skal benytte brukermedvirkning i utviklingen av tjenester, prosjekter og anskaffelser? Eller er du medlem i organisasjoner som er opptatt av - og ivaretar rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne? …
Regjeringen har bedt om våre innspill til den nye handlingsplanen for universell utforming. Vi har gitt klar beskjed om at det må tas solide grep for å skape et universelt utformet og ikke-diskriminerende samfunn. Regjeringens handlingsplan for universell utforming går ut i år, men er forlenget et år til. Bufdir er i gang med å utforme …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen