– Universell utforming

Vet du egentlig om tekstene, bildene, lenkene og dokumentene du deler er tilgjengelig for alle? Vi har samlet noen tips og retningslinjer for hvordan du enkelt kan gjøre innholdet du deler mer universelt utformet.

I Norge har vi et regelverk som sier at nettsider og digitalt innhold skal være universelt utformet. Dette gjelder både private og …

Nordland fylkeskommune er på jakt etter prosjektdeltakere med interesse for brukermedvirkning, og ønsker variasjon knyttet til erfaring, kjønn og alder. Er du ansatt i fylkeskommunen, og skal benytte brukermedvirkning i utviklingen av tjenester, prosjekter og anskaffelser? Eller er du medlem i organisasjoner som er opptatt av – og ivaretar rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne? …

Regjeringen har bedt om våre innspill til den nye handlingsplanen for universell utforming. Vi har gitt klar beskjed om at det må tas solide grep for å skape et universelt utformet og ikke-diskriminerende samfunn.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming går ut i år, men er forlenget et år til. Bufdir er i gang med å utforme …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen