Studenter ved skolepulter, en sammenslått rullestol ved siden av pult
Foto: Colourbox

16 organisasjoner leverer et felles krav om penger og forskrift som skal sørge for at alle landets skoler blir universelt utformet innen 2030.

«Organisasjonene ber regjeringen etablere en egen tilskuddsordning med 400 millioner kroner over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa, kombinert med en tidsfrist, for å sørge for at landets skoler blir universelt utformet.

Organisasjonene ber regjeringen lage forskrift med tidsfrist, forankret i plan- og bygningsloven § 31-4, slik at alle skolebygg er universelt utformet i 2030.»

Slik lyder kravet fra de 16 organisasjonene til kunnskapsminister Tonje Brenna for statsbudsjettet 2024.

Se brevet fra organisasjonene her (PDF-lenke).

I tillegg til Norges Handikapforbund står disse organisasjonene bak kravet:

Unge Funksjonshemmede, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Norsk Revmatikerforbund Barne- og ungdomsorganisasjon, CP-foreningen, Hørselshemmedes Landsforbund, Norges Blindeforbunds Ungdom, Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom, Foreningen for muskelsyke, Ung Kreft, Dysleksi Norge, Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen, Norsk Tourette Forening, ADHD Norge og Norges ME-forening.