Regionleder Karl Haakon Sævold er avbildet i en korridor. Han har brun dressjakke og lys skjorte, og ser alvorstynget rett i kamera med hendene samlet.

Mennesker med funksjonshindringer har en ubetinget rett til å delta fullt ut i samfunnet. Derfor må det satses sterkere på universell utforming, sier regionleder Karl Haakon Sævold i Norges Handikapforbund Oslo.

Tallene i byrådets budsjettforslag bekymrer regionleder Karl Haakon Sævold i Norges Handikapforbund Oslo.

-Mangelen på kontinuitet i satsingen på universell utforming er urovekkende, sier han om årets budsjett, som viser en reduksjon på nesten 100 millioner kroner til universell utforming.

-Reduksjonen i årets budsjett innebærer i praksis en tilbakegang når det gjelder målet om å gjøre Oslo til en inkluderende og tilgjengelig by for personer med funksjonshindringer. Vi er langt unna visjonen om en universelt utformet by som er tilgjengelig for alle, sier Sævold.

Universell utforming handler ikke bare om fysisk tilgjengelighet, men også om prinsippene om likestilling og deltakelse i samfunnet. Med de foreslåtte budsjettkuttene vil det bli enda mer utfordrende å implementere universell utforming på områder som skolebygg, offentlige bygg, uteområder og kollektivtrafikk. Dette vil resultere i at både voksne og barn med funksjonshindringer fortsetter å møte hindringer og begrensninger i sin daglige tilværelse.

-Vi forventer at bystyret, og det kommende nye byrådet, går gjennom budsjettet nøye og prioriterer universell utforming. Å investere i tilgjengelighet er en forutsetning for å etablere gode og inkluderende samfunn for alle, sier Sævold.