Kultur og likestillingsdepartementet oppnevnte den 2. desember 2022 et juridisk ekspertutvalg som skulle utrede inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Utvalget anbefaler å innlemme funksjonshemmedes menneskerettigheter i Menneskerettighetsloven. I vårt høringssvar støtter vi dette, og viser hvorfor det er eneste logiske konklusjon. 

Her kan du lese vårt høringssvar:  Høringssvar fra NHF – CRPD 2024.

NHFs oppfordring til kommunene kan du lese her: Oppfordring Til Kommunene Om CRPD